Suchy smar Molykote 106

Molykote 106® AntiFriction Coating

Powłoka przeciwtarciowa utwardzana cieplnie do nakładania gładkich powłok na połączeniach typu metal/metal. Bezobsługowe, stałe smarowanie części narażonych na wysokie obciążenia, połączeń ciernych, pracujących z małymi prędkościami przesuwu lub przesuwających się względem siebie ruchem oscylującym. Nadaje się do stosowania tam, gdzie używanie oleju lub smaru jest niemożliwe ze względów konstrukcyjnych lub z powodu niedopuszczalnej możliwości zabrudzenia. Molykote 106  powłoka przeciwcierna, termoutwardzalny suchy smar jest z powodzeniem stosowany do smarowania na sucho zamków, zawiasów, połączeń ruchomych, tworników maszyn elektrycznych, rdzeni elektromagnesów oraz do nakładania powłoki przeciwzatarciowej na elementach tworników maszyn elektrycznych i elementów przekładni. Używany z powodzeniem do śrub głowicy cylindra, elementów regulacji lusterek samochodowych. Powłoka o doskonałej odporności na oleje i smary, co czyni ją przydatną do szeregu zastosowań w motoryzacji.

Zastosowana powłoka wydłuża żywotności sprzęgieł tarczowych, kół zębatych, pomp odśrodkowych, pomp tłokowych i pierścień typu, części zaworów regulacyjnych, łożysk, wałów; połączeń gwintowanych szczególnie do aplikacji pracujących w silnym zakurzeniu. Zapewnia długotrwałe smarowanie bez konieczności stosowania smaru stałego lub płynnego.

Niski współczynnik tarcia, wysoka wytrzymałość powłoki na obciążenie, dobra ochrona przed korozją, dobre przyleganie do podłoża oraz możliwość  pokrywania powłoką malarską powierzchni utwardzonych Molykote 106. Tak doskonałe właściwości powłoka zawdzięcza składowi chemicznemu a głównymi składnikami są: stałe substancje poślizgowe w tym termoutwardzalny suchy środek poślizgowy, MoS2, spoiwo organiczne, rozpuszczalnik.
Szczegółowo skład przedstawia się tak; ksylen -26%; alkohol n-butylowy - 18%; 2-octan etoksyetylowy -18%;   dwusiarczek molibdenu - 18%; bis fenol ( żywica epoksydowa) - 9%; grafit – 8%; mocznik polymer w/formaldehyd - 4%
Przewidywany okres pracy powłoki powinien wynosić minimum 15 lat;

Sposób nakładania
Przygotowanie powierzchni oczyścić i odtłuścić powierzchnię, którą mamy pokryć powłokę. Wstępnie zastosować piaskowanie lub fosforowanie w celu poprawy przyczepności. Dokładnie wymieszać powłokę anty-tarciową Molykote 106 przed użyciem. Zastosować metody powlekania przez natryskiwanie, zanurzanie, wirowanie lub przy użyciu pędzla. Zalecana grubość powłoki na sucho z 5 do 20 mikronów.

Czas suszenia i wygrzewania: 60 minut w temperaturze 150 ° C lub 30 minut w temperaturze 180 ° C

W celu rozcieńczenia nakładanej powłoki stosować rozpuszczalnik Molykote L-13.

Tak naniesiony produkt należy utwardzić w temperaturze 150-180°C.Powłoke po utwardzeniu można malować.

Podstawowe dane Molykote 106kup teraz emoly

Norma Treść Jednostka Wynik
 CTM 0176 Kolor  Ciemnoszary
Skład stałe substancje poślizgowe w tym: MoS2-dwusiarczek molibdenu, grafit, spoiwo organiczne (żywica epoksydowa) rozpuszczalnik, środki zwiększające adhezję
Zakres temperatur roboczych °C -70 do +250
DIN 53211/3 Lepkość w temp.20°C(kubek DIN3) s 42
DIN 53217/2 Gęstość w temperaturze 20 g/ml 1,16
CTM 0242 I Zawartość substancji nielotnych % 41
Temperatura zapłonu oC > 23,5
Dopuszczalny okres magazynowania miesiące 35
Czas utwardzania w temperaturze 150°C minut 60
Czas utwardzania w temperaturze 180°C minut 30
Wytrzymałość powłoki na obciążenie, ochrona przed zużywaniem, trwałość użytkowa
 ASTM D2625 Obciążenie krytyczne (metoda Falex) do powierzchni po fosforanowaniu / po piaskowaniu N p=13600
s=11300
ASTM D2714 LFW-1, Ruch obrotowy, F=2860N, n=72/minª¹ p=187
V=7,9m/min liczba obrotów x1000 do µ=0,1
ASTM D2714 LFW-1, ruch oscylacyjny, F=900N częstotliwośc=89, 5osc/min liczba oscylacji do µ=0,1 P=409
ISO/R 1456 Ochrona przed korozją –próba we mgle solnej godz. 2

CTM: Firmowa metoda testów, kopie CTM dostępne są na życzenie.
DIN: Deutsche Industrie Norm.
ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ASTM: Amerykańskiego Towarzystwa Badań i Materiałów

Wstępna obróbka powierzchni: p = powierzchnia fosforanowana, s = powierzchnia piaskowana 

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE: W przypadku przechowywania w temperaturze nieprzekraczającej 20 ° C, w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, powłoka Molykote 106 ma trwałość 36 miesięcy od daty produkcji.

Normy i atesty: WEEE / RoHS Zgodny, wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury, odporny chemicznie, wysoka wydajność pracy w próżni, wysoka wydajność pracy w wilgoci, wysoka wydajność pracy w kurzu, odporny na promieniowanie, dobra przyczepność, stały moment dla połączeń gwintowych, możliwość malowania, dobra przyczepność, zapobiega zjawisku stick-slip, właściwości awaryjne, dobra odporność na wypłukiwanie wodą, dobra ochrona przed korozją cierną, łatwy montaż/demontaż. Kod NATO S-1738, US Mil.Spec.L-8937A + B, Def.Stan.91-19 / 1, Francja AFS 276

OPAKOWANIA: Produkt jest dostępny w pojemnikach o różnej standardowej wielkości: 500 g; 5 kg 

Produkt rozcieńczyć można przy użyciu rozcieńczalnika MOLYKOTE L 13
OGRANICZENIA: Niniejszy produkt nie został przebadany pod kątem przydatności do zastosowań medycznych lub farmaceutycznych ani nie jest przedstawiany, jako produkt nadający się do tego typu zastosowań

Tagi: metal/metal, powłoka cieplna do dużych obciążeń, powłoka przeciwcierna, suchy smar, powłoka dwusiarczku molibdenu, suche" smarowanie elementów precyzyjnych,suchy smar do ruchów oscylacyjnych, smar do zawiasów, smar do zamków,smar do wielowpustów,smar do połączeń gwintowanych,smar do przekładni otwartych,smar do przekładni zamkniętych, smar do prowadnic przesuwnych,smar do łożysk ślizgowych.

Produkty o podobnej charakterystyce lub zastosowaniu: Berucoat , Anti-Friction Anti-WearCoating, Ksylan, A50TF192, McLube MoS2 844, Molydag 254, Everlube 620, Lubecote 240,

Obecna nazwa produktu to Molykote® D-106 AntiFrictionCoating.

 

Our website is protected by DMC Firewall!