Sylgard 184

SYLGARD® 184 SILICONE ELASTOMER KITkup teraz emolysylgard 184

Przeźroczysta płynna zalewa (poliaddytywna kompozycja) do elektroniki z dobrą odpornością na ogień,  utwardzana w temperaturze pokojowej. Sylgard 184 to dwuskładnikowy transparentny elastomer polidimetylosiloksanowy mieszany w proporcjach baza /utwardzacz 10:1. Zaprojektowany został do ochrony elementów elektronicznych przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniem mechanicznym, wibracją lub niszczącymi składnikami występującymi na morzach i oceanach. Produkt jest polecany wszędzie tam gdzie zależy nam na ochronie elementów elektronicznych lub płytek lakierem lub powłoką przeźroczystą. Warstwa ochronna produktu spełnia swoje parametry ochronne w zakresie temperatur to od -50 do 200°C a cechą wyróżniającą powłoki są doskonałe właściwości dielektryczne.

Typowe zastosowania przemysłowe zalewy Sylgard 184 to: hermetyzacja wzmacniaczy, cewek, złącz, płytek drukowanych a także ochrona modułów elektronicznych, rdzeni ferrytowych, ogniw słonecznych i transformatorów oraz elementów świecących, jeżeli element ochronny powinien być przeźroczysty.  Ponadto lakier zabezpieczajacy jest szeroko stosowany w czujnikach przemysłowych, transformatorach, wzmacniaczach, przekaźnikach, przy zalewaniu i klejeniu ogniw słonecznych, zasilaczy i złączy pracujących w ekstremalnych warunkach np. w kopalniach, na statkach, jachtach i samolotach oraz w zestawach rezystorów wysokiego napięcia.

Po utwardzeniu w temperaturze pokojowej lub podwyższonej powłoka pozostaje elastyczna we wszystkich rodzajach pogody i posiada twardość około 50 Shore.
Składniki produktu zaleca się mieszać się w proporcji 10 do 1 a utwardzanie następuje od temperatury pokojowej lub w celu szybszego utwardzenia stosuje się temperaturę podwyższoną. Część A powłoki jest transparentna i składa się z: dimetylosiloksanu, dimethylivinyl, dimethylvinylated i trimetylowana krzemionka oraz tetra (trimethoxysiloxy) silan. Część B także transparentna składa się z: dimetylu, metylowodoro siloksanowego, dimetylosiloksanu, dimetylowinylu, dimethylvinylatedu i trimetylowanej krzemionki, tetrametylo tetravinyl cyclotetra siloksanowej i etylobenzenu.

Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych jest mała i wynosi: 85 g / l. W celu poprawy przyczepności do powierzchni o małej adhezji, na którą będziemy nakładać wymieszana powłokę można stosować podkład Dow Corning ® 92-023 Primer lub Dow Corning ® 1200 Primer OS. Czas elastyczności produktu wynosi 2 godziny od wymieszania w temperaturze 25°C. Lepkość elastomeru Sylgard 184 może zostać zmniejszona przez dodanie 5 do 10 % Dow Corning ® 200 Fluid 20 cS. Elastomer silikonowy Sylgard 184 utwardza się chemicznie w ciągu: 24 godziny w temperaturze 23 °C, lub w 4 godziny w temperaturze 65 °C, lub 1 godzinę w temperaturze 100 °C, a w temperaturze 150 °C 15 minut.
Duże elementy i zespoły, które zostały zalane mieszanką silikonową mogą wymagać dłuższego czasu w celu osiągnięcia pełnego utwardzenia. Pełne właściwości elektryczne i dielektryczne uzyskuje się po 7 dniach od momentu zalania elementów elektronicznych.. Niektóre substancje chemiczne, środki pielęgnacyjne i plastyfikatory mogą hamować utwardzenie produktu. Dotyczy to w szczególności takich produktów jak: organiczne związki cyny, silikony zawierające katalizatory organiczne cyny, siarka, polisiarczki, polisulfony i inne siarki oraz materiały zawierające aminy, amidy, uretany oraz zmiękczacze na bazie węglowodorów nienasyconych.

Pomimo zwiększenia kosztów urządzeń elektrycznych i elektronicznych producenci wyrobów elektronicznych i urządzeń przemysłowych stosują Sylgard 184, ponieważ zapewnia długoterminową, niezawodną ochronę czułych obwodów i komponentów i jest trwałym izolatorem nieprzewodzącym prądu elektrycznego i ochroną odporną na naprężenia i pochłaniającą siły niszczące przy wibracjach. Ponadto Sylgard 184 jest odporny na utlenianie, działanie ozonu, ultrafioletu i posiada dużą stabilność chemiczną i wysoką odporność na ogień.

Podczas eksploatacji i urządzeń elektronicznych, bardzo często należy dokonać naprawy bądź uratowanie czy odzyskanie uszkodzonych lub wadliwych elementów. W większości zalew nie silikonowych, usunięcie zalewy jest  trudne lub wręcz niemożliwe bez nadmiernego uszkodzenia obwodów wewnętrznych.

Aby usunąć Silikon Sylgard184 już utwardzony i nałożony np. na płytkę (w celu wymiany podzespołu elektronicznego) należy ostrzem lub nożem przeciąć powłokę i wyjąć nacięty kawałek oraz uszkodzoną część elektroniczną a następnie zalać wycięty kawałek nową warstwą.

Sposób aplikacji: odważyć 100 części wagowych bazy silikonowej SYLGARD 184 i 10 części wagowych środka utwardzającego do czystego plastikowego, szklanego lub metalowego naczynia a następnie ostrożnie wymieszać. Składniki należy wymieszać dokładnie, z początku powoli, żeby uniknąć chlapania oraz aby nie zapowietrzyć mieszaniny. Można stosować mieszanie ręczne lub mechaniczne. Mieszanie nie powinno jednak trwać zbyt długo, a mieszanina nie powinna mieć temperatury powyżej 35°C (95°F). Zaleca się mieszanie składników w temperaturze pokojowej w celu zapewnienia odpowiedniego czasu potrzebnego do odważenia, wymieszania, odgazowania i dalszych prac. Ilość mieszanych składników nie powinna być zbyt duża, tak, aby możliwe było dokładne wymieszanie bazy i utwardzacza.

W większości przypadków odgazowywanie nie jest konieczne. Jeżeli mieszanie części A i B nie stworzyło jednolitej mieszaniny i po wymieszaniu nadal występują pęcherzyki powietrza można je usunąć przez zastosowanie podciśnienia od 711 do 762 mm Hg. Zaleca się stosowanie podciśnienia przez kilka minut (5 do 10 minut).)

Wlać wcześniej przygotowaną mieszaninę składników spokojnym, jednostajnym strumieniem do najgłębszego miejsca starając się unikać wprowadzania do wylewanej formy powietrza. Nie wydobywać resztek mieszanki z krawędzi i zagłębień pojemnika, w którym były mieszane składniki, ponieważ mogły być one niewystarczająco wymieszane. Można zastosować zalewanie elementów pod próżnią, zwłaszcza wtedy, gdy posiadają one wiele drobnych elementów konstrukcyjnych, pod którymi istnieje ryzyko uwięzienia bąbelków powietrzakup teraz emoly

 

 

 

uszczelniacz do paneli słonecznych

Podstawowe dane produktu Sylgard 184

Norma Treść Jednostka wynik
CTM 0176 Kolor przeźroczysty
Ilość składników 2 stosunek mieszania 10:1
Zalecana temperatura stosowania  °C -50 do 200.
ASTM D1895 Gęstość po całkowitym utwardzeniu g / cm ³ 1,1
CTM 0050 ASTM D1084 Lepkość w 23 ° C (Base) mPas 5500
CTM 0050 ASTM D1084 Lepkość w 23 ° C po wymieszaniu 4000
ASTM D2240 Twardość Twardość (Shore A) Shore 50
ASTM C177 Przewodnictwo cieplne W na metr K 0,16
ASTM D149 Wytrzymałość elektryczna V / mil 540
CTM 0055 ASTM D1824 Czas płynności produktu po wymieszaniu godzin 2
Właściwości fizyczne po utwardzoniu przez  4 godziny w temperaturze 65 ° C  lub przez 48 godzin w 23°C
CTM 0099 ASTM D2240 Twardość Twardość, Shore Shore 44-48
CTM 0137A ASTM D412 Twardość  MPa 7,1
CTM 0137A ASTM D412 Wydłużenie przy zerwaniu % 140
CTM 0159A ASTM D624 Wytrzymałość zniszczeniowa B kN / m 2,6
Skurcz liniowy 5 <0,5
CTM 0022 ASTM D0792 Gęstość w 23 ° C 1,05
Współczynnik objętości rozszerzalności cieplnej 1/K 9,6x10a
Współczynnik przewodzenia ciepła W / m * K 0,17
Właściwości elektryczne, utwardzone 4 godziny w temperaturze 65 ° C
CTM 0114 Wytrzymałość elektryczna kV/mm 21
ASTM D149 V / mil 540
0112 D150 Przenikalność przy 100Hz 2,75
0112 D150 Przenikalność przy 100kHz 2,68
0112 D150 Współczynnik strat przy 100Hz 0,00257
0112 D150 Współczynnik strat przy 1kHz 0,00133
0249 D257 Oporność objętościowa  Ohm*.cm 2,9E+14
IEC 112 Wskaźnik odporności na prądy pełzające ( liczba 600
Współczynnik załamania światła (589 nm) 1,4118
Współczynnik załamania światła (632,8 nm) 1,4225
Współczynnik załamania światła (1321 nm) 1,4028
Współczynnik załamania światła (1554 nm) 1,3997
Klasa niepalności UL 94 V-0@8.4 grubość mm
Temperatura zapłonu C (Pensky-Martens Closed Cup) ° C 121
Temperatura zapłonu C (Pensky-Martens Closed Cup) ° C 101
Temperatura wrzenia  ° C > 100
Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej ppm 310
Przewodnictwo cieplne Watt / m • K 0,2
Wskaźnik temperatury UL, elektryczna / mechaniczna  ° C 130/130

CTM: Firmowa metoda testów, kopie CTM dostępne są na życzenie.
ASTM: Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów

Opakowania: 1,1 kg zestaw, 5,5 kg zestaw, 22 kg zestaw, 224,5 kg zestaw, lub opakowania indywidualne sprzedawcy np. Kwik-Gard ™ to specjalnie zapakowany silikon Sylgard ™ 184, który oferuje szybszy i łatwiejszy sposób na zastosowanie silikonu, eliminując niechcianą procedurę przygotowywania mieszaniny przed aplikacją. Jego specjalna kaseta kontroluje dokładny stosunek mieszania, aby zapewnić właściwe utwardzenie.

Normy i atesty: Specyfikacja wojskowa MIL-I-81550C, Mil Spec, UL 746 C Atesty, UL 94 V-0, UL 94 V-1, UL Approved, Kanada WHMIS.

Trwałość i magazynowanie: przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 32 °C w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, żywotność produktu do użytku wynosi 24 miesięcy
od daty produkcji.

Ograniczenia: ten produkt nie jest sprawdzony ani oferowany, jako odpowiedni dla zastosowań medycznych lub farmaceutycznych..

SYLGARD 184 jest produktem do zastosowań przemysłowych i nie powinien być stosowany do wykonywania form do produktów żywnościowych, zastosowań dentystycznych bądź kontaktu z ludzką skórą.
Przy mieszaniu nie używać pipet, ponieważ są one dość grube dla tej lepkości. Ponadto, należy używać rękawiczek przy pracy z produktem.

Tagi: CAS 63394-02-5, hermetyzacja paneli solarnych, uszczelnienie paneli solarnych, roztwór żywicy silikonowej, silikon kapsułkujący, zalewa silikonowa do elektroniki i elektryczności, MIL-I-81550C, silikon do paneli słonecznych, uszczelniacz do paneli słonecznych, jak uszczelnić panele słoneczne, czym zabezpieczyć płytkę drukowaną, elastyczna zalewa do elektroniki, hermetyzacja elementów elektronicznych, środek kapsułkujący, enkapsulacja oświetlenia LED, DC4019862, lakier do płytek drukowanych.

Produkty o podobnej charakterystyce: produkt podobny Sylgard 182, ale bez możliwości utwardzania RT, QSIL 216, ELECTROLUBE DCA-200ML.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!