Molykote D 3484

MOLYKOTE® D-3484

Powłoka na bazie dwusiarczku molibdenu (20%) i grafitu (5,1%) i żywic fenolowych, o niskim współczynniku tarcia i wysokim stopniu obciążenia dla gwintów utwardzana w  temperaturze od 25 do 200°C.

Zastosowanie - powłoka przeciwcierna na kombinacje metal/metal o doskonałej właściwości smarnej, zapewnia ciągłe smarowanie wysoko obciążonych węzłów (również gwintowanych) o umiarkowanej prędkości. Powłokę stosuje się, gdy elementy konstrukcyjne wykluczają użycie oleju lub smaru, i gdy ryzyko zabrudzenia części współpracujących  jest niepożądane. Stosowany na sprężyny gaźniki, tuleje, przekładnie i elementy sprzęgieł i części samochodowych pasów bezpieczeństwa i zamków, śrub i dźwigni w ciągnikach i maszynach budowlanych. Odporność na ścieranie i długi okres eksploatacyjny pozwalają stosować go od przemysłu wydobywczego po lotnictwo. Posiada atest do używania w kopalniach jako środek do pokrywania powierzchni przejść ognioszczelnych przeciwcierną powłoką. Produkt ten został z powodzeniem wykorzystywany do suchego smarowania śrub o dużych rozmiarach, rowków, wpustów, szpilek, sprężyn oraz przekładni zębatych. Po naniesieniu powłoki  poślizgowej  powstaje cienka warstwa niby-folia suchy smar (lakier antypoślizgowy) zmniejszająca tarcie i eliminująca przywieranie kurzu i brudu na powierzchni. Molykote D-3484 stosowane jest w brudnych lub żrących środowiskach oraz tam gdzie dostęp do smarowania tradycyjnego jest utrudniony. Wysoka odporność na ścieranie, w konsekwencji długa żywotność, oraz wytrzymałość na ściskanie i doskonałe właściwości smarne powodują, że powłoka  na zastosowanie od przemysłu rolniczego po przemysł chemiczny i wydobywczy.

Powłokę Molykote D3484 rozcieńczać można za pomocą rozpuszczalnika Molykote L 13.
Przygotowanie powierzchni i nakładanie powłoki jest typowe dla twardych powłok antypoślizgowych. Najpierw trzeba oczyścić i odtłuścić powierzchnię, aby powłoka Molykote D-3484  mogła na trwale połączyć się z metalem. Fosforanowanie i piaskowanie (180 grid) poprawia przyczepność i zapewnia  dłuższą   żywotność powłoki.
Typowe i zalecane warunki utwardzania: 10 minut w temperaturze 170 º C .
Zalecana grubość suchej powłoki: od  8 do 15μm, choć dobre właściwości uzyskuje się już po nałożeniu minimalnej i równomiernej powłoki nawet poniżej 8 mikronów.

Podstawowe dane Molykote D 3484kup teraz emoly

Norma Treść Jednostka Wartość
 CTM 0176 Kolor  Szaro-czarny
  Czas utwardzania godz / ° C 12/20
  Czas utwardzania gorącego min / °C 10 / 170
  Czas utwardzania gorącego min / °C 5 / 200
Skład: dwusiarczek molibdenu (20%), grafit (5,1%), żywice fenolowe, jako spoiwa organiczne, rozpuszczalniki
  Zakres temperatur, ° C -70 do +250
  Okres przechowywania lata 5
  Zalecana grubość powłoki μm. 10 do 15
DIN 53 211 Lepkość w 30 ° C cst 70
ISO 2811 Gęstość w temp. 20°C                        g/ml 1,11
  Temperatura zapłonu ( Closed Cup) ° C > 22,5
  Temperatura wrzenia ° C > 35
  Wydajność z 1 kg m²/kg 10
  Właściwości utleniające   nie
ISO/R 1456 Ochrona przed korozją (test w komorze solnej) h   72
Nośność, ochrona przed zużyciem, trwałość
ASTM-D2625 Falex nośność procedura B N p= 15500
  korozja cierna, test Deyber - oscylacje:   28*105
ASTM-D2714 Trwałość (samochód testowy LFW-1 ruch obrotowy)F = 2860N, n = 72 minut ª ¹, v = 7.9m/minutes no. obrotów x1000 do μ = 0,1 N b=298000 p=126000
s=149000
ASTM-D2714 Żywotność (samochód testowy LFW-1, z ruchem wahadłowym) F = 900N, częstotliwość = 89.5osc./minutes no. oscylacji do μ = 0,08 N b=90000 p=245000
s=306000
b = powierzchnia odtłuszczona, p = fosforanowana, s = piaskowana

CTM (Corporate Test Method): zbiorowa metoda przeprowadzania testów, egzemplarze CTM są dostępne na życzenie.
ASTM (American Society for Testing and Materials): Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Badań i Materiałów
ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
DIN: Deutsche Industrie Norm

Opakowania: Puszka 500g; Pojemnik: 5kg, 50kg.

Opakowania produktu: 500 g, 5 kg, 50 kg

Normy i atesty: produkt odporny chemiczne, WEEE / ROHS kompatybilny, doskonała ochrona antykorozyjna, wysoka nośność, doskonała przyczepność do metalu, odporna na utlenianie, niski współczynnik tarcia, zapobiega korozji ciernej, wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury, duża wydajność pracy w próżni, wysoka wydajność do pracy w wilgoci i wodzie, odporność na promieniowanie, dobra odporność na wypłukiwanie wody, właściwości awaryjne, zapobiega zjawisku stick-slip, Pismo KD-4/2056/08/647/T-1765/inż.DP z dnia 10.07.2008r. dotyczące możliwości stosowania środka MOLYKOTE D3484 do zabezpieczania powierzchni ognioszczelnych w kopalniach.

Trwałość i przechowywanie: gdy produkt jest przechowywany w temperaturze do 25 stopni Celsjusza w zamkniętym opakowaniu będzie miał okres trwałości 60 miesięcy od daty produkcji..

Ograniczenia: niniejszy produkt nie został przebadany pod kątem przydatności do zastosowań medycznych lub farmaceutycznych ani nie jest przedstawiany jako produkt nadający się do tego typu zastosowań.

Produkty o podobnej charakterystyce lub zastosowaniu; SMARMAX MO-7100, ADERMOS, DRY MOLY FLUID, SS HY, RAMOS 320, Microgleit TN8042, gleitmo 920, OKS 510, OKS 511, DIO-setral-57 N, SMARMAX 262, MOLYBKOMBIN UMF-T4, UNIMOLY C 220, Everlube 620, 099. LUBELOK 2006, Lubecote 240

Tagi: metal/metal, suchy smar do wielowypustów, suchy smar do zapadek, suchy smar do przekładni otwartych, suchy smar do przekładni zamkniętych, suchy smar do łańcucha, suchy smar do prowadnic, suchy smar do łożysk ślizgowych, suchy smar do gwintów, powłoka o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, smar do sprężyny gaźnika, powłoka antykorozyjna, powłoka na gwinty, powłoka MoS2, powłoka antycierna, powłoka na bazie dwusiarczku molibdenu, powłoka na łożyska ślizgowe, powłoka na krzywki powłoka na rowki klinowe, powłoka na zęby przekładni, powłoka na zwory magnetyczne, powłoka do łańcuchów specjalnych, powłoka na łożyska liniowe, powłoka do przekładni otwartych, powłoka poślizgowa, powłoka do gwintów, powłoka na wielowypusty, powłoka dwusiarczku molibdenu, suchy smar, powłoka dwusiarczku wolframu (WS2), smar do wysokiej próżni, smar do koła zębatego, MRO, OEM, powłoka odporna na abrazję,

powłoka AFC

suchy smar do gwintu

powłoka antytarciowa termoutwardzalna

MOLYKOTE D-3484 Anti-friction Coating

powłoka na gwinty odporna na abrazję
powłoka do przejść ognioszczelnych
Our website is protected by DMC Firewall!