Dow Corning 752

Dow Corning® 752 Adhesive/Sealant

Jednoskładnikowy klej – uszczelniacz ogólnego przeznaczenia typu przemysłowego o utwardzaniu systemem acetoksy koloru białego, czarnego lub przeźroczystego wyciskany w postaci nieściekającej pasty utwardzający się do twardej elastycznej gumy w temperaturze pokojowej pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. DC 752 charakteryzuje się duża stabilnością i elastycznością w zakresie temperatur od -50 do +180 ° C oraz dużą przyczepnością do wielu podłoży. Wszechstronność produktu sprawia, że jest on stosowny zarówno w przemyśle jak i motoryzacji i budownictwie.

DowCorning 752 klej - szczeliwo uwalnia podczas utwardzania małe ilości kwasu octowego, co może to powodować korozję metalowych elementów lub odbarwienie niektórych podłoży, zwłaszcza bezpośredniego kontaktu lub gdy utwardzanie prowadzi się w całkowicie zamkniętej konfiguracji, która nie pozwala na swobodne usunięcie wydzielanego przy utwardzaniu kwasu.

Sposób nakładania elastomeru na powierzchnie jest typowy dla aplikacji silikonowych typu acetoksy. DowCorning 752 może być stosowany bezpośrednio z pojemnika lub wytłaczany z kasety mechanicznie lub automatycznie. Plastikowa dysza jest dostarczana do każdego opakowania, i może być cięta na żądany rozmiar i kształt niezbędny do zastosowania produktu. Jeżeli klej jest stosowany do łączenia dwóch powierzchni, to należy nanieść klej na jedną powierzchnię a następnie połączyć z drugą pamiętając by równomiernie rozprowadzić klej i wypierać wszelkie uwięzione powietrze. Najlepszą przyczepność uzyskuje się stosując około 0, 5 mm grubości kleju. Silikon nakładać można ręcznie bądź automatycznie w zależności od posiadanych urządzeń i wielkości klejonych powierzchni. Po nałożeniu kleju należy pamiętać, że po około 10 do 15 minutach tworzy się skórka (w temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50%). Wszelkie przemieszczenie produktów na płytce powinny być zakończone przed tym okresem formowania się skórki. Po około 20 do 25 minutach w tych warunkach, klej / uszczelniacz uzyskuje stwardnienie pyłosuchości, pozwalające na ograniczoną obsługę uszczelnianego elementu. Utwardzanie trwa jednak nadal wewnątrz powierzchni. W ciągu 24 godzin (w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50% uszczelniacz będzie się utwardzał do głębokości 3 mm. Pełne utwardzanie fizyko-chemiczne trwa do 7 dni w temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50%temperatura. Czas utwardzania jest dłuższy niższych poziomach wilgotności. Efekt znacznego zmniejszenia utwardzania staje się widoczny poniżej 30% wilgotności względnej powietrza. Łagodne ciepło poniżej 60 °C może być wykorzystane do przyspieszenia czasu utwardzania. Należy pamiętać, że grubsze warstwy potrzebują więcej czasu do pełnego stwardnienia, szczególnie, gdy nie mają bezpośredniego kontaktu z wilgocią. Należy zapewnić wystarczająco dużo czasu, aby przy dalszych operacjach czy pakowaniu sklejonych elementów nie uszkodzić masy klejącej. Czas ten zależy od wielu czynników i powinien być ustalony indywidualnie do każdego specyficznego zastosowania.

Należy pamiętać, że niektóre materiały, odczynniki, utwardzacze i zmiękczacze są zdolne do hamowania procesu utwardzenia. Oto niektóre z nich: węglik cyny i inne związki metalo organiczne, gumy silikonowe z katalizatorem, siarki, polisulfidy, lub inne materiały zawierające siarkę, aminy, uretany lub materiały zawierające aminy, zmiękczacze na bazie węglowodorów nienasyconych oraz niektóre pozostałości topnika do lutowania. Na niektóre podłoża metalowe lub niereaktywne, powierzchnie z tworzyw sztucznych, takich jak teflon, polietylen lub polipropylen trzeba zastosować specjalne zabiegi powierzchniowe w celu zwiększenia ich przyczepności. Powierzchnia uszczelniana powinna być dokładnie oczyszczona, odtłuszczona i wysuszona. Odtłuszczanie przeprowadza się przy użyciu różnych rozpuszczalników takich jak alkohol izopropylowy, aceton lub keton.. Wszystkie powierzchnie powinny być dokładnie oczyszczone i odtłuszczone przez zmywacze a następnie pokryte podkładem zwiększającym adhezje Molykote 1200 OS.

Po czyszczeniu rozpuszczalnikiem należy nałożyć cienką warstwę DowCorning 1200 OS Primer poprzez zanurzenie, szczotkowanie lub natrysk. Pozostawić grunt do wyschnięcia 15 do 90 minut w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50% lub wyższy.

Należy pamiętać, że proces utwardzania typu uszczelniacze octowego generują pewną ilość kwasu octowego, który jest żrący i powoduje niszczenie metali nieżelaznych, marmuru i innych materiałów.

Uwaga silikonu nie należy aplikować na powierzchnię w temperaturach ujemnych.

Podstawowe dane produktu DowCorning 752

Norma Treść Jednostka Wynik
ASTM 0176 Kolory Biały, czarny, przeźroczysty
Skład: Poli-dimetylosiloksan
System utwardzania Acetoksy
Konsystencja nieściekająca pasta
Temperatura pracy w °C -50°Cdo +180/220°C
CTM0137A Moduł sprężystości przy rozciąganiu MPa 0,49
CTM 0364 Szybkość wyciskania w temp 23° C(3, 2 mm otwór wylotowy przy 0,62 MPa) g / min 400
CTM 0010V Zawartość nielotne % 97
Temperatura pracy przy nakładaniu w C ° C +5   do +60
CTM 97 B Gęstość 1,03
ASTM D1475
CTM 0098 Maks. czas obrabialności-skórki (min) min 10-15
ASTM 98B Pyłosuchość w temp. 23°C wilgotność 50% RH min 20-25
CTM 663A Szybkość utwardzania 23°C wilgotność 50% RH- 1dzień mm 3
                                                                        3 dni mm 5
Właściwości fizyczne, po utwardzeniu 7 dni w temperaturze 25 ° C i 50%wilgotności względnej
CTM 0097B
ASTM D1475
Twardość w Shore Shore 24
CTM 0099 Wytrzymałość na rozciąganie MPa 2,4
CTM 137A,
ASTM D412
Wydłużenie całkowite (zerwanie) % 490

CTM: test metoda korporacyjna, kopie CTM dostępne na żądanie.
ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów
DIN: Deutsche Industrie Norm.
ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Opakowania: 90 ml, 300 ml, 17, 7 kg, 205 kg

Normy i atesty: Scania Number 1761089.

Ograniczenia: DowCorning 752 nie jest przeznaczony do użytku medycznego lub farmaceutycznego.
DowCorning 752 nie jest przeznaczony do powierzchni, które wydzielają oleje lub plastyfikatory. Nie należy stosować produktu w całkowicie zamkniętych przestrzeniach (DC752 wymaga wilgoci do utwardzenia), na powierzchniach, które będą malowane oraz w zastosowaniach wymagających FDA (atest spożywczy NSF lub PZH)

Przechowywanie i trwałość:  przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 32 °C, DowCorning 752 okres trwałości  wynosi 27 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać pojemniki w szczelnie zamkniętych pojemnikach, aby uniknąć kontaktu z wilgocią. Wcześniej otwierane pojemniki mogą być wykorzystywane przez zwykłe usunięcie utwardzonej części silikonu. Ponieważ DowCorning 752 sieciuje w kontakcie z wilgocią zawartą w powietrzu należy pojemnik szczelnie zamknąć, jeśli go nie używamy. Podczas magazynowania w końcówkach tuby może tworzyć się „korek” dający się jednak łatwo usunąć i pozostała część materiału nadaje się do dalszego użycia.

Tagi: metal, szkło, plastik, silikon acetoksy, hermetyk, hermetyk czy silikon, elastyczna guma, uszczelka skrzyni korbowej silnika, klej uszczelniacz.

silikon uniwersalny

klej silikonowy

klej silikonowy do pistoletu

elastyczna uszczelka

klej silikonowy wysokotemperaturowy
silikon wysokotemperaturowy
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd