Emulsja z silikonu DOW CORNING® 36G

DOW CORNING® 36G EMULSION

Aktualna nazwa produktu XIAMETER® MEM-0036 Emulsion.

Emulsja DOW CORNING 36G to emulsja wodna polidimetilsiloksanu specjalnie zaprojektowana, aby zwiększyć połysk i używać, jako środka uwalniającego smar w formie czystej lub rozcieńczony w stanie wody. Jego skład, stabilność i wydajność pozwala na stosowanie produktu w wielu zastosowaniach, w tym: jako składnika wielu past. DOW CORNING 36G EMULSION jest powszechnie używany do past połyskowych samochodowych i meblowych gdzie ma zapewnić dobry połysk przy minimalnym rozmazie. Inne zastosowania produktu to smar powłoka używana w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, a także jako preparat polerski do części z gumy lub tworzyw sztucznych (korki, nakrętki, itp.) i przenośniki taśmowych. Inne ciekawe zastosowania tego produktu to przemysł tekstylny (smar do tkanin) przy produkcji włókien, dzianin, produkcja pończosznicza, smarowanie nici, smarowanie igieł do szycia oraz w filtrach spalin w zakładach przemysłu chemicznego.

Skład produktu to 38 procentowy niejonowy wodny roztwór (emulsja) PDMS. (polidimetylosiloksanu). Ponieważ DC 36G posiada charakter niejonowy, to może być stosowany w różnych układach, takich jak związki niejonowe, anionowe, kationowe lub powierzchniowo układy polimerowe. Najistotniejsze cechy produktu to dobra stabilność na zamrażanie i odmrażanie (przyjmuje się, że zastosowanie 5 cykli zamrażania i rozmrażania nie wpływa na jakość produktu), doskonałe właściwości antyadhezyjne, gotowość do użycia jako związku niejonowego od momentu napełnienia. Dobre właściwości zwilżające, połysk i nieprzemakalność wodna oraz dobra stabilność emulsji to najistotniejsze cechy produktu. Dodać do tego jeszcze trzeba, że produkt nie zawiera alkilofenoli-etoksylaty (APEO) oraz zgodny jest z rozporządzeniem detergentów (WE) nr 648/2004 zamrażanie i rozmrażanie (5 cykli) a rozcieńczenie produktu może w niektórych aplikacjach wynosić 130 części wody na 1 część emulsji. DOW CORNING 36G EMULSION jest kompatybilny z większością innych emulsji silikonowych, i doskonale się z nimi miesza.

Sposób użycia: DOW CORNING 36G emulsja może być stosowana jako gotowy preparat, lub w postaci rozcieńczonej. DC 36G w postaci rozcieńczonej może być nanoszony konwencjonalnymi metodami jak natryskiwanie, zanurzanie, szczotkowanie lub wycieranie. Do rozcieńczania należy stosować wodę o niskiej twardości. Typowym rozcieńczeniem emulsji DOW CORNING 36G EMULSION jest 1 część emulsji na 20 części wody, ale to użytkownik każdorazowo powinien określić najlepsze rozcieńczenie i metodę nakładania na małej serii przed przystąpieniem do produkcji.

Podstawowe dane produktu DOW CORNING 36G EMULSION

Norma Treść Jednostka Wynik
CTM0176 Wygląd Biały płyn
Skład: 38% wodny roztwór Emulsja PDMS. (polidimetylosiloksanu)
CTM0862 Zawartość nielotnych substancji %w/w 35,50-38,00
CTM001 Gęstość w 25 oC   1
CTM007 pH   42163
  Typ emulsji   Niejonowy
  Rozpuszczalnik   Woda

CTM:. Corporate metoda badania, kopie CTM-tych dostępne są na życzenie

Normy i atesty: Zgodność z rozporządzeniem detergentów (WE) nr 648/2004 gotowy do użycia jako niejonowa emulsja, poprawia połysk i odporność na wodę, poprawia gładkość produkowanych wyrobów, środek oddzielający, nie zawiera alkilofenoli • Stabilna emulsja po dłuższym przechowywaniu w temperaturze 50 °. • Wysoka stabilność systemu rozcieńczonych (maksymalnie 2% w wodzie). • Wysoka stabilność podczas zamrażania / rozmrażania (5 cykli).

Skład tego produktu została oceniona pozytywnie, zgodnie z francuskim Arrêté z dnia 8 września 1999 roku w sprawie produktów do czyszczenia materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Arrêté du 8 września 1999 roku, jeśli stosowany jest do zmywania naczyń

Kiedy jest stosowany jako dodatek do produkcji preparatów z farby i lakierów drukarskich przeznaczonych do druku do nieżywnościowego kontaktu z powierzchnią materiałów i wyrobów: - Skład tego produktu został pozytywnie oceniony według szwajcarskiego Rozporządzenia FDHA sprawie materiałów i wyrobów (RS 817.023.21) z dnia 23 listopada 2005 roku, § 8b na farby do opakowań. W wyniku oceny 2634-33-5 (CAS oficjalnie uznane badania naukowe) na limit migracji specyficznej (SML) 1,2 mg / kg nie powinna być przekroczona.

Trwałość i magazynowanie: w przypadku zamarznięcia, rozmrożenia w należy przed aplikacja doprowadzić do temperatury pokojowej przed użyciem. Aby uniknąć zamarzania, należy składować produkt powyżej 5 oC. Przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 35 o C w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, produkt posiada okres trwałości 15 miesięcy od daty produkcji.

Ograniczenia: Ten produkt jest sprawdzony ani testowany do zastosowań medycznych i farmaceutycznych.

Tagi: wodna emulsja polidimetylosiloksanowa, środek oddzielający ogólnego przeznaczenia, emulsja niejonowa, nie zawiera alkilofenoli, środek wykończenie tkaniny, smar do form, środek oddzielający do korków i uszczelek, emulgator niejonowy.

Produkty o podobnym składzie lub zastosowaniu: SILCOLAPSE® 458, Sigma-A5757, ANTIFOAM Rhodorsil 426 R, AF 9030 E Antifoam

Aktualna nazwa produktu Xiameter® MEM-0036 Emulsion.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd