Chłodziwo silikonowe Xiameter PMX 0210

XIAMETER® PMX-0210 SILICONE FLUID 100CS.

Dawna nazwa produktu Dow Corning® 210H FLUID, 100 CS.

Stabilizowany polidimethylsilixan (PDMS), używany do przenoszenia ciepła lub jako chłodziwo. Posiada zwiększoną odporność na utlenianie i minimalną zmianę lepkości pod wpływem ciepła.

Płyn Xiameter PMX 0210 znacznie poprawia stabilność tlenową. W obecność tlenu lub powietrza płyn Xiameter PMX 0210zwiększa odporność na działanie wysokich temperatur i jest bardzo odporny na utratę masy ciała i żelowanie. Jest to bardzo widoczne w tabeli 1 przedstawionej niżej).

Płyn silikonowy zapewnia stabilność fizyczną i jednolite wyniki mechaniczne urządzeń i elementów, w których jest zastosowany. Ponieważ jednolite właściwości płynięcia i ścinania są sztywno kontrolowane w każdej partii produktu, powtarzalność wyników i jest zapewniona. Nawet po długotrwałym użyciu parametry szybkości ścinania, zmian lepkości pozostają prawie niezmienione.

Przy niskich prędkościach ścinania, Xiameter PMX 0210Płyn zachowuje się jak płyn Newtona (płyn nienewtonowski nie zachowuje prawa Newtona, to znaczy, że jego lepkość nie zmienia się w sposób liniowy w stosunku do prędkości ścinania.) www.youtube.com/watch?v=PXMUZsqLtkc

Płyn, pokazując trochę odczuwalny spadek w pozornej lepkości wraz ze wzrostem ścinania.

W ekstremalnych prędkościach ścinania powyżej 2000 / s, chłodziwo silikonowe wykazuje pewne niewielkie odchylenie od Newtona prawa. Każda zmiana lepkości pozornej

Xiameter PMX 0210jest tylko tymczasowa. Przy braku naprężenia ścinającego lepkość powraca do wartości wyjściowej. Silikon Fluid 210 pozostaje płynny lejący się do temperatury -40 ° C.

Podstawowe dane produktu Xiameter PMX-0210 SILICONE FLUID

 

Norma Treść Jednostka Wynik
ASTM 0176 Kolor, postać fizyczna Brązowa ciecz
Skład: Stabilizowany polidimethylsilixan PDMS- (C2h6Osi), dodatki stabilizujące
ASTM C711 Zalecana temperatura pracy -50 ° C do 290 ° C
CTM 0050 ASTM D1084 Lepkość w temperaturze 25 ° C cSt 100
CTM 0050 Lepkość w temperaturze 38 ° C cSt 0,6
CTM0001 Ciężar właściwy w 25 ° C   0,97
  Współczynnik rozszerzalności na ° C   0,00095
  Ciśnienie pary w 204 ° C pa 330
  Zmienność masy % <2
  Temperatura wrzenia ° C > 200
  Temperatura zapłonu: (ClosedCup) tygiel zamknięty ° C 320
ASTM D-97 Temperatura krzepnięcia ° C -65
ASTM E1269 Ciepło właściwe w 98, 8 ° C J / kg.K 1423
DIN 52612 Przewodność cieplna przy 25 ° C W / m.K 0,11
ASTM D 92 Temperatura zapłonu - w tyglu otwartym ° C > 288
  Współczynnik lepkości od temperatury,    0.6
1- (lepkość w temperaturze 99 ° C / lepkość w temperaturze 38 ° C)
  Temperatura krzepnięcia (ASTM D-97) 1 ° C -65
  Okres ważności od daty produkcji dni 1800
  Ciśnienie pary w 204 o C pa ~ 330

ASTM: Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów

CTM: Firmowa metoda testów, kopie CTM dostępne są na życzenie.

DIN: Deutsche Industrie Norm

Opakowania: 200 kg

Normy i atesty:

21 CFR Część 176, 170: „Elementy z papieru i tektury w kontakt z wodnymi i tłustych".

21 CFR Część 176, 180: „Elementy z papieru i tektury w kontakcie z suchych produktów spożywczych".

21 CFR § 175.300: "polimerowych powłok żywicznych oraz do podłoży metalowych zastrzeżonych..".

Rozpuszczalność- płyn Xiameter PMX 0210 (dawniej DowCorning 210H) jest rozpuszczalny w większości rozpuszczalników alifatycznego węglowodoru, rozpuszczalnikach aromatycznych i chlorowanych rozpuszczalnikach, obejmujące benzyna, heptan, VM & P Naptha, ksylen, toluen, chlorek metylenu, perchloroetylen, eter etylowy i heksylowy. Jest częściowo rozpuszczalny w takich rozpuszczalnikach jak: 99% alkoholu izopropylowego heptadekanol, aceton i nierozpuszczalny w takich cieczach jak woda, alkohol etylowy, 70% alkoholu izopropylowego, etylen glikol, glikol propylenowy i stearynian glikolu etylenowego.

Tabela 1: Typowe Stabilność utleniania Utrata wagi przy 249 ° C
Po 4 godzinach, % 2
Po 24 godzinach % 4,5
Po 48 godzinach, % 7
Utrata wagi w temperaturze 288 ° C
Po 4 godzinach, % 3
Po 24 godzinach % 9,4
Po 48 godzinach, % 11,5
Żel Czas (w godzinach)  
W temperaturze 199 ° C > 19000
W temperaturze 288 ° C > 5000

Trwałość i magazynowanie: przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 60 ° C

Produkt zachowuje swoje właściwości przez 60 miesięcy od daty produkcji.

Ograniczenia: produkt nie jest sprawdzony do zastosowań medycznych i farmaceutycznych.

Tagi: chłodziwo silikonowe, płyn silikonowy o zwiększonej odporności na utlenianie, stała lepkość płynu, DowCorning 210, stabilizowany cieplnie olej silikonowy.

Produkty o podobnej charakterystyce lub zastosowaniu: PM-125, Cole Palmer 210.

 

Our website is protected by DMC Firewall!