Smar dielektryczny Molykote 4

Molykote® 4

dawna nazwa Dow Corning 4

Wodoodporny smar o niskiej lotności na bazie polimeru silikonowego- polidimetylosiloksanu stosowany jako ochronna powłoka smarowa lub związek stosowany do izolacji elektrycznej (wysoka wytrzymałość dielektryczna) i jako środek uwalniający odporny na szeroki zakres temperatur i wilgoć. Jako wypełniacz smaru  zastosowano amorficzną krzemionkę. Produkt polecany do aplikacji metal/tworzywo sztuczne, metal/guma. Smar charakteryzuje się wysoką stabilnością termiczna, wytrzymuje temperatury od - 57 °C do 204 °C jest odporny na utlenianie, skuteczny nawet w małych ilościach, jest obojętny w stosunku do większości metali oraz polimerów i materiałów organicznych.

DC 4 jest bezzapachową mieszanką silikonową nierozpuszczalną w wodzie (o wysokich właściwościach hydrofobowych), metanolu, etanolu, glicerynie i oleju mineralnym i odporną na działanie roztworów wodnych, oraz szeroki zakres chemikaliów, olejów mineralnych i roślinnych, kwasów rozcieńczonych i zasad. Ze względu na właściwości produkt wykorzystywany jest jako uszczelniacz do układów zapłonowych samolotów, samochodów i łodzi, oraz izolator wiązek świec zapłonowych, połączeń obwodów elektrycznych oraz systemów elektrycznych i urządzeń końcowych, stosowanych jako uszczelniacz i smar w złączach kablowych, zaciskach akumulatora, uszczelnienie drzwi gumowych, przełączników, pierścieni plastikowych, oraz smar do montażu w różnych kombinacjach metalu i tworzywa sztucznego, metalu i gumy. Istotnym problemem w pracy drzwi samolotu są profile uszczelniające szczególnie istotne na dużych wysokościach i przy niskich temperaturach. W powietrzu, na wysokości 7,6 tys. metrów ciśnienie wynosi około 0,6-0,7, kg/cm2, a temperatura czasem spadnie do -50 °C. Aby te warunki nie powodowały (nieszczelności) drzwi, zamki muszą być smarowane specjalnymi smarami. W celu zapobieżenia zamarzaniu drzwi samolotu zalecany do tego celu jest silikonowy i odporny chemicznie związek Dow Corning 4.

Produkt cechuje się bardzo dobrym przyleganiem do suchych metali, ceramiki, gumy, tworzyw sztucznych i żywic izolacyjnych. W przemyśle tworzyw sztucznych Molykote 4 stosowany jest jako rozdzielacz powłok do żywic epoksydowych, polistyrenu, PVC, poliestrów i innych materiałów polimerowych. W produkcji, naprawach i konserwacji nowoczesnych urządzeń często niezbędne jest stosowanie materiałów, które łączą w sobie funkcje smarów i uszczelniaczy. Takie materiały są nazywane mieszankami. Specyfika związków chemicznych stosowanych do naprawy i konserwacji sprzętu w przemyśle spożywczym wymaga atestów i możliwość przypadkowego kontaktu tych smarów z produkowanymi wyrobami spożywczymi. Konwencjonalne smary nie pozwalają na kontakt z żywnością ponieważ prowadzi do zmiany smaków produktów i często sprawia, że jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi. Produkt Dow Corning4 spełnia wszystkie normy dopuszczenia spożywczego (FDA, NSF 51, NSF 61) i jest nietoksyczny i nie ma smaku ani zapachu. Oto kilka przykładów zastosowania Molykote Dow Corning4 w przemyśle spożywczym. Mieszanka DC4 eliminuje piski, zapobiega zablokowaniu i zapewnienia jednolity ruch w wielu urządzeniach gastronomicznych (np. uszczelki zaworów w browarach i chłodniach oraz tunelach głębokiego mrożenia).

Molykote 4 wykorzystywany jest jako środek antyadhezyjny dla klejów, tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych o długotrwałym działaniu i dużej efektywności.
Inne zastosowania: szczeliwo i smar do złączy kablowych, zacisków akumulatora, uszczelnień drzwi gumy, gumy i tworzyw sztucznych pierścieni uszczelniających, wodoodporne uszczelnienie układów zapłonowych samolotów, samochodów i łodzi, oraz  świec zapłonowych. Smar do różnych kombinacji metalu z tworzywem sztucznym i metalu do gumą. Trudne do demontażu elementy (np. połączenia w akumulatorach), do smarowania tworzyw z żywic epoksydowych o różnym składzie, polistyrenu, polichlorek winylu, poliestru, winylu, do wałów maszyn kalandrujących.

Sposób nakładania smaru jest typowy dla smarów o konsystencji NLG 2. Oczyścić powierzchnię od elementów brudnych i tłustych lub pokrytych silikonem.Myć rozpuszczalnikiem ,detergentami lub roztworem wodorotlenkiem potasu w celu pozbycia sdię silikonu i dokładnie wytrzeć. DC 4 nanosić można ręcznie ,szpachelką, szmatką przez szczotkowanie lub wcieranie lub automatycznie .W przypadku konieczności   rozcieńczenia konsystencji stosować rozpuszczalniki :ksylen, benzyna lakowa lub keton metylowy. Tak rozcieńczony smar można nanosić pędzlem przez zanurzenie lub natrysk. Nie stosować produktu Dow Corning 4 na powierzchnie które maja być malowane.

Podstawowe dane Dow Corning 4kup teraz emoly

Norma Treść Jednostka wynik
CTM 176 kolor Półprzezroczysty biały
Temperatura pracy ° C -57 do 204
CTM 0191 Klasa konsystencji NLGI NLGI 2
ISO 2137 Penetracja mm/10 310
Penetracja, 60 godz. roboczych mm/10 240
100000 godz. roboczych mm/10 279
Temperatura topnienia brak
CTM 0033A Oddzielenie oleju 24 h (200 ° C) % 5,5
CTM 0033A Odparowanie, 24 hr/392 ° F (200 ° C) % 1,8
CTM 0022 Ciężar właściwy w temperaturze (25 ° C) g / cm 3 1
FDA Recognition, 21 CFR 175.300 tak
Właściwości elektryczne
CTM 0112 Stała dielektryczna     przy 100 Hz                                 
 100 kHz 2,98
3,01
CTM 0114 Wytrzymałość dielektryczna, 1,27  v / mil > 460 V
kV/mm   18
CTM 0112 Wytrzymałość dielektryczna przy 100 Hz 3,1
CTM 0112 Wytrzymałość dielektryczna przy 100 kHz 3,1
CTM 0112 Współczynnik rozproszenia w 100Hz 0,0025
CTM 0112 Współczynnik rozproszenia przy 100kHz 0,0025
CTM 0249 Wielkość rezystywności w 23oC Ohm.cm O,11 x 1015
CTM 0171 Odporność na działanie łuku elektrycznego Arc 130

CTM: Firmowa metoda testów, kopie CTM dostępne są na życzenie.
ASTM: Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów

Opakowanie produktu: 100g, 5 kg, 25 kg

Trwałość produktu: w przypadku przechowywania w oryginalnych zamkniętych opakowaniach produkt może być przechowywany przez 60 miesięcy od daty produkcji;

Normy i atesty: wytrzymałość na przebicie elektryczne, odporny na wilgoć i wodę, dobra stabilność chemiczna, wysoka odporność na utlenianie, wysoka odporność na ozon, wysoka odporność na rozpuszczalniki, odporny na rozcieńczone kwasy ,odrodny na alkalia, S-8660C spełnia mln i XG 250.

Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie, metanolu,etanolu,oleju mineralnym. Rozpuszczalny w  ketonie metylowo-etylowym.

Smar silikonowy Dow Corning 4 jest bezpieczny dla zdrowia ludzi, i posiada atest spożywczy żywności NSF / ANSI 51 (materiały do stosowania w urządzeniach do produkcji żywności) oraz NSF / ANSI 61 (materiały do wykorzystania w instalacji wody pitnej) - NSF / ANSI 51, NSF / ANSI 61
Tolerancja żywności zgodność z FDA 21 CFR (dla materiałów do incydentalnego kontaktu z żywnością) - FDA 21 CFR 175.300. Spełnia  normę MIL-S-8660C. Związek spełnia wymagania SAE AS 8660.

Ograniczenia: Nie należy stosować produktu na powierzchnie, które  będą malowane lub polerowane ze względu na obecność w składzie silikonu związków krzemu .Nie należy smarować o-ringów i innych elementów wykonanych  z gumy silikonowej, ponieważ może to pogorszyć jakość gumy silikonowej. Związki te mogą również nieco zwiększyć ilość kauczuku butylowego. Wszystkie produkty z gumy powinny być testowane na mały wzrost lub spadek właściwości.
Ponieważ każda aplikacja może zmienić skład chemiczny, ciśnienia, przepływu, przed zastosowaniem produktu należy dokonać sprawdzenia ich współdziałania. Związki te nie nadają się do stosowania w ciekłym tlenem lub innych chemikaliów silnymi utleniaczami i nie powinny być stosowane tam, gdzie istnieje  połączenie z ciekłym tlenem. Produkty te nie zostały przetestowane i nie są oferowane do stosowania w celach medycznych i farmaceutycznych.

Tagi: smar do gumy, smar do plastiku, smar  metal/guma, smar do uszczelki; smar do przewodów wysokiego napięcia, smar przeciw przebiciu, smar do oringów, smar odporny chemicznie, smar do świecy zapłonowej.

Preparaty o podobnych właściwościach: Siling, Sonax, EMCCO Q5, LB 110 4, SOLVER ST200, Tune-Up Grease, Super Lube Silicone Dielectric Grease, CRC Dielectric Grease, PolySi G-MAN Silicone Dielectric Greases, Loctite Dielectric Grease, Novagard G661, MP-SILICONE

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd