Powłoka ochronna stosowana w przestrzeni kosmicznej DowCorning 92-009

DowCorning® 92-009 Dispersion Coating

Kauczuk silikonowy jednoczęściowy zaprojektowany i używany do uszczelniania i zabezpieczania urządzeń pracujących w samolotach rakietach, satelitach i urządzeniach pracujących w warunkach ozonosfery i jonosfery. Główne aplikacje, w których wykorzystuje się uszczelnienie DC 92-008 to kable elektryczne, łopatki wentylatorów w tunelach aerodynamicznych oraz linki stalowe, linie przesyłania paliwa, elementy konstrukcyjne, anteny radarów i nadajników, podłoża na pociski.

Miejsce stosowania wymusiło na projektantach charakterystykę produktu i jego właściwości. DowCorning 92-009 dispersion jest odporny na wilgoć, czynniki atmosferyczne, lód, chemikalia, ozon i promieniowanie promieni UV w temperaturze do 260 ‘C i charakteryzuje się wysoka odpornością na ścieranie i rozdzieranie oraz doskonałą przyczepnością do powierzchni.

Przed nałożeniem produktu należy pamiętać, aby powierzchnia była czysta i sucha. Należy odtłuścić i zmyć zanieczyszczenia, które mogą uniemożliwić lub osłabić przyczepność. Odpowiednie rozpuszczalniki jak alkohol izopropylowy, aceton lub metyl keton mogą znacznie poprawić przyczepność do wielu podłożach, takich jak szkło, metale i tworzywa sztuczne. Podłoża, na których należy zastosować poprawę przyczepności to: PTFE, polietylen, polipropylenu i materiały pokrewne. W celu uzyskania maksymalnej przyczepności, zastosować Dow Corning1200 OS Primer. Po oczyszczeniu rozpuszczalnikiem, zastosować cienką warstwa DowCorning 1200 OS Primer przez zanurzanie szczotkowanie lub natrysk. Pozostawić grunt do wyschnięcia przez 60 do 90 minut w temperaturze pokojowej i wilgotność względnej 50% lub większej powierzchni z gumy silikonowej zazwyczaj nie wymagają podkładu, ale tylko w przeszlifowania papierem ściernym i przemycia acetonem.

Na tak przygotowaną powierzchnię DowCorning 92-009 można nakładać pędzlem, przez zanurzenie, wlewanie lub natryskiem w celu uzyskania cienkiej powłoki –foli. Do rozcieńczania używać benzyny produkt może być nakładany warstwowo należy jedynie pamiętać by kolejna warstwa była nakładana w ciągu 30 minut od nałożenia poprzedniej warstwy.

DC 92-009 powłoka silikonowa może zmienić swój kolor przez zastosowanie pigmentów koloryzujących (barwniki – pigmentowerozproszone w oleju silikonowym.) Aby uzyskać dobre pokrycia, pigment powinien obejmować, co najmniej 3 procent całkowitej formulacji wagowej. Należy pamiętać, aby dodawane pigmenty lub rozpuszczalniki oraz pokrywane powierzchnie były wolne od wilgoci, aby zapobiec zjawisku przedwczesnego zelowania.

Podstawowe dane produktu DowCorning 92-009

Norma Treść Jednostka Wynik
CTM 0176 Kolor bezbarwny
Skład: kauczuk silikonowy - 35% części stałych silikonowych rozproszonych w rozpuszczalniku węglowodorowym
CTM0050 Lepkość w temperaturze 25 ° C cPs 8200
ASTMD1084
CTM0022 Względna gęstość w temperaturze 25 ° C   1,11
ASTMD792
  Temperatura utwardzania   25
CTM 0095 Czas pyłosuchości minut 40
  Czas utwardzania w temperaturze 25 ° C i 50 wilgotność minut 4320
Właściwości mechaniczne
CTM0137A Wytrzymałość na rozciąganie MPa 8,96
ASTMD412
CTM0137A Wydłużenie przy zerwaniu % 680
ASTMD412
CTM0099 Twardość Shore 46
ASTMD2240
CTM0249 Opór -Skrośna Ohm*cm 5,4x1014
ASTMD257
CTM 0224 Przewodność cieplna W/m∙K 2.179
CTM 0069
  zapach rozpuszczalnika
  Przyczepność - 2024 aluminium (aktywowane) doskonała
DIN E 51751 Temperatura wrzenia ° C > 150
CTM 0021A Temperatura zapłonu ° C / ° C (Pensky-Martens ClosedCup) ° C 18

DIN: Deutsche Industrie Norm

CTM:. Corporate metoda badania, kopie CTM-tych dostępne są na życzenie

ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów

Opakowania: 340 g, 14,5 kg

Normy i atesty: specyfikacje wojskowe, stabilność w wysokiej temperaturze, stabilność w niskiej temperaturze, UN1268 KLASA 3 PG, WEEE / RoHS Zgodny,

Trwałość i magazynowanie: przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 32 ° C w zamkniętych pojemnikach DowCorning 92-009 może być przechowywane przez okres 9 miesięcy od daty produkcji.  Częściowo wypełnione pojemniki powinny być oczyszczone suchym powietrzem lub innym gazem.

Ograniczenia: produkt jest sprawdzony ani proponowany do zastosowań medycznych i farmaceutycznych. Przy wysyłce uwzględnić łatwopalność produktu.

Tagi: powłoka ochronna do samolotu, powłoka ochronna do rakiet, powłoka ochronna do przestrzeni kosmicznej, dyspersja powlekająca kauczukowa.

 

Our website is protected by DMC Firewall!