Silikon do samolotu DowCorning 92-007

DowCorning® 92-007 Thermal Control Coating

Jednoczęściowa elastyczna silikonowa powłoka elastomerowa, zaprojektowana do ochrony cieplnej uszczelnień termicznych różnych powierzchni (głównie metalowych) na sprzęcie związanym z przestrzenią kosmiczną i przemysłem lotniczym. Powłoka utwardzana jest w temperaturze pokojowej pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu tworząc bardzo trwałą warstwę gumy odpornej na wiele czynników w tym; na działanie chemikaliów, promienie ultrafioletowe, wpływy atmosferyczne, ozon, promienie podczerwone, agresywne środowiska, zachowując swoje właściwości w temperaturach od -65 ° C do + 260 ° C.

Powłoka DC 92007 charakteryzuje się szeroką chłonnością (wysoka i niską) emitacji, doskonałą charakterystyką zraszania,

Powłoka DowCorning 92-007 jest dostarczany jako zawiesina w nafcie.Można uzyskać zmniejszenie lepkości produktu dodając bezwodny heptan. Należy pamiętać, że woda i wilgoć uwięziona w powłoce może prowadzić do skraplania się stanu żelowego. Niewielkie ilości żelatynowych skrzepów mogą nie wpływać na zdolność powłoki do absorpcji i emisji światła.

Typowe powierzchnie, na których stosuje się DC 92007 to: szkło hartowane, związki korka, związki fenolowe, poliestry, żywice epoksydowe, laminaty metale w tym ze stali nierdzewnej, tytanu, glinu oraz plastiki i organiczne gumy.

Przed nałożeniem produktu należy pamiętać, że powierzchnia musi być czysta i sucha. Należy odtłuścić i zmyć zanieczyszczenia, które mogą uniemożliwić lub osłabić przyczepność. Odpowiednie rozpuszczalniki m. Innymi alkohol izopropylowy, aceton lub metyl keton mogą znacznie poprawić przyczepność do wielu podłożach, takich jak szkło, metale i tworzywa sztuczne. Podłoża, na których należy zastosować poprawę przyczepności to: PTFE, polietylen, polipropylenu i materiały pokrewne. W celu uzyskania maksymalnej przyczepności, zastosować Dow Corning1200 OS Primer. Po oczyszczeniu rozpuszczalnikiem, zastosować cienką warstwa DowCorning 1200 OS Primer przez zanurzanie szczotkowanie lub natrysk. Pozostawić grunt do wyschnięcia przez 15 do 90 minut w temperaturze pokojowej i wilgotność względnej 50% lub większej powierzchni z gumy silikonowej zazwyczaj nie wymagają podkładu, ale tylko w przeszlifowania papierem ściernym i przemycia acetonem.

Na tak przygotowaną powierzchnię DowCorning 92-007 można nakładać pędzlem lub natryskiem do grubości powłoki co najmniej 0,1 mm w stanie utwardzonym. Zalecane pełne utwardzenie i zdolność powłoki przed umieszczeniem jej w przestrzeni kosmicznej wynosi około 5 dni od jej naniesienia.

Narzędzia użyte do nanoszenia powłoki należy czyścić rozpuszczalnikami typu toluen lub tetrachloroetylen możliwie natychmiast po użyciu.

Podstawowe dane produktu DowCorning 92-007

Norma Treść Jednostka Wynik
CTM 0176 Kolor   biały
Skład: elastomer silikonowy
  Temperatura pracy od -65 do + 260 ° C
CTM0050 Lepkość w temperaturze 25 ° C mPa.s 630
ASTMD1084
CTM0022 Względna gęstość w temperaturze 25 ° C   1,54
ASTMD792
  Obecność ciał stałych % 70
CTM 0095 Czas pyłosuchości   2
  Czas utwardzania w temperaturze 25 ° C i 50 wilgotność Godzin 24
  Półkolista emitancja 0,84 do 0,90
  Chłonność Solar 0,14 do 0,20
Właściwości mechaniczne
CTM0137A Wytrzymałość na rozciąganie MPa 1,75
ASTMD412
CTM0137A Wydłużenie przy zerwaniu % 300
ASTMD412
CTM0099 Twardość Shore 20
ASTMD2240
  Zalecana maksymalna grubość powłoki mm 25
  Przyczepność - 2024 aluminium (aktywowane) doskonała
DIN E 51751 Temperatura wrzenia ° C > 100
CTM 0021A Temperatura zapłonu ° C / ° C (Pensky-Martens ClosedCup) ° C 12,2

CTM: Metoda badania Corporate, kopie CTM dostępne są na życzenie.

ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów

Opakowania: 453 g, 3,6 kg, 18,1 kg

Ograniczenia: produkt ten nie został sprawdzony i nie jest przeznaczony do stosowania w celach medycznych i farmaceutycznych

Trwałość i przechowywanie: w przypadku przechowywania w temperaturze nieprzekraczającej 32 ° C, w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, DowCorning 92-007 ma trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

Tagi: silikon do przestrzeni kosmicznej, silikon dla przemysłu lotniczego, silikon do łazika marsjańskiego, łazik marsjański.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd