Silikon do przenoszenia ciepła Dow Corning 210 H

Dow Corning® 210H Fluid, 100 CS.

Aktualna nazwa produktu
Xiameter® PMX-0210 Silicone Fluid 100CS.

Stabilizowany polidimethylsilixan (PDMS), używany do przenoszenia ciepła. Posiada zwiększoną odporność na utlenianie i minimalną zmianę lepkości pod wpływem ciepła.

Płyn Dow Corning 210H znacznie poprawia stabilność tlenową. W Obecność tlenu lub powietrza płyn Dow Corning 210H zwiększa odporność na działanie wysokich temperatur i jest bardzo odporny na utratę masy ciała i żelowania. Jest to bardzo widoczne w tabeli 1 przedstawionej niżej).

Płyn DC 210H zapewnia stabilność fizyczną i jednolite wyniki w mechanice urządzenia i elementów sterujących dzięki właściwościom płynu, Ponieważ jednolite właściwości płynięcia i ścinania są sztywno kontrolowane w każdej partii produktu, powtarzalność wyników i jest zapewniona. Nawet po długotrwałym użyciu parametry szybkości ścinania, zmian lepkości pozostają prawie niezmienione.

Przy niskich prędkościach ścinania, DOW CORNING 210H Płyn zachowuje się jak płyn Newtona (płyn nienewtonowski nie zachowuje prawa Newtona, to znaczy, że jego lepkość nie zmienia się w sposób liniowy w stosunku do prędkości ścinania.) https://www.youtube.com/watch?v=PXMUZsqLtkc. Płyn, pokazując trochę odczuwalny spadek w pozornej lepkości wraz ze wzrostem ścinania.

W ekstremalnych prędkościach ścinania powyżej 2000 / s, DC 210 wykazuje pewne niewielkie odchylenie od Newtona prawa. Każda zmiana lepkości pozornej.

Dow Corning 210 jest tylko tymczasowa. Przy braku naprężenia ścinającego lepkość powraca do wartości wyjściowej. Silikon Fluid DC 210 pozostaje płynny lejący się do temperatury -40 ° C.

Najczęściej spotykane aplikacje dla produktu DC 210 to płyn roboczy w urządzeniach mechanicznych i kontrolno-pomiarowych, sterujących oraz w wymiennikach odprowadzających ciepło

Podstawowe dane produktu Dow Corning 210 H

Norma Treść Jednostka Wynik
ASTM 0176 Kolor, postać fizyczna Brązowa ciecz
Skład: Stabilizowany polidimethylsilixan PDMS- (C2h6Osi)
ASTM C711 Zalecana temperatura pracy -50 ° C do 290 ° C
CTM 0050 ASTM D1084 Lepkość w temperaturze 25 ° C cSt 100
CTM 0050 Lepkość w temperaturze 38 ° C cSt 0,6
CTM0001 Ciężar właściwy w 25 ° C   0,97
  Współczynnik rozszerzalności na ° C   0,00095
  Ciśnienie pary w 204 ° C pa 330
  Zmienność masy % <2
  Temperatura wrzenia ° C > 200
  Temperatura zapłonu: (ClosedCup) tygiel zamknięty ° C 320
ASTM D-97 Temperatura krzepnięcia ° C -65
ASTM E1269 Ciepło właściwe w 98, 8 ° C J / kg.K 1423
DIN 52612 Przewodność cieplna przy 25 ° C W / m.K 0,11
ASTM D 92 Temperatura zapłonu - w tyglu otwartym ° C > 288
  Współczynnik lepkości od temperatury, 
1- (lepkość w temperaturze 99 ° C / lepkość w temperaturze 38 ° C)
  0.6
  Temperatura krzepnięcia (ASTM D-97) 1 ° C -65
  Okres ważności od daty produkcji dni 1800
  Ciśnienie pary w 204 o C pa ~ 330

ASTM: Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów

CTM: Firmowa metoda testów, kopie CTM dostępne są na życzenie.

DIN: Deutsche Industrie Norm

Opakowania: pakowania 500 ml, 20 kg, 200 kg

Normy i atesty:

21 CFR Część 176, 170: „Elementy z papieru i tektury w kontakt z wodnymi i tłustych".

21 CFR Część 176, 180: „Elementy z papieru i tektury w kontakcie z suchych produktów spożywczych".

21 CFR § 175.300: "Polimerowych powłok żywicznych oraz do podłoży metalowych zastrzeżonych..".

Rozpuszczalność- płyn Dow Corning 210H jest rozpuszczalny w większości rozpuszczalników alifatycznego węglowodoru, rozpuszczalnikach aromatycznych i chlorowanych rozpuszczalnikach, obejmujące benzyna, heptan, VM, & P Naptha, ksylen, toluen, chlorek metylenu, perchloroetylen, eter etylowy i heksylowy. Jest częściowo rozpuszczalny w takich rozpuszczalnikach jak: 99% alkoholu izopropylowego heptadekanolu, acetonie i nierozpuszczalny w takich cieczach jak woda, alkohol etylowy, 70% alkoholu izopropylowego, etylen glikol, glikol propylenowy i stearynian glikolu etylenowego.

Tabela 1: Typowe Stabilność utleniania Utrata wagi przy 249 ° C
Po 4 godzinach, % 2
Po 24 godzinach % 4,5
Po 48 godzinach, % 7
Utrata wagi w temperaturze 288 ° C
Po 4 godzinach, % 3
Po 24 godzinach % 9,4
Po 48 godzinach, % 11,5
Żel Czas (w godzinach)  
W temperaturze 199 ° C > 19000
W temperaturze 288 ° C > 5000

Trwałość i magazynowanie: przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 60 ° C

Produkt zachowuje swoje właściwości przez 60 miesięcy od daty produkcji.

Ograniczenia: produkt nie jest sprawdzony do zastosowań medycznych i farmaceutycznych.

Dow Corning 210 H ł został wycofany z obrotu na terenie Unii Europejskiej w grudniu 2010, ponieważ zawierał związki cyny dibuthyl, które zostały sklasyfikowane, jako toksyczne dla układu rozrodczego w niektórych krajach (kategoria 2). Aktualna nazwa produktu Xiameter PMX-0210 Silicone Fluid 100CS

 

Our website is protected by DMC Firewall!