Olej do pompy dyfuzyjnej Dow Corning 705

Dow Corning® 705 Diffusion Pump Fluid

Dow Corning 705 jest mieszanką silikonową (Penta Fenyl trimetylo trisiloksan) płynem do wysokiej próżni stosowanym do pomp dyfuzyjnych zaprojektowanym do szybkiego pompowania dużych ilości gazu w dół od 10-9 do 10-10 stosowany również w pompach pary wyrzucających, które osiągają duże podciśnienie mm Hg.

Pompa dyfuzyjna to pompa próżniowa działająca w oparciu o zjawisko dyfuzji oleju (lub rtęci) Podgrzane pary oleju są kierowane ku dołowi pompy przez zespół dysz. Cząsteczki par poruszają się z prędkością naddźwiękową i wnikając do strumienia par ulegają zderzeniom z cząstkami oleju. W wyniku zderzeń cząstki gazu uzyskują, średnio rzecz biorąc, pęd skierowany ku dołowi i są wstrzeliwane w obszar o powiększonym ciśnieniu. Nowoczesne pompy mają kilka stopni pompujących. Każdy stopień wpompowuje gaz do obszaru o większym ciśnieniu. Ostatecznie cząstki gazu są usuwane z ostatniego stopnia pompy dyfuzyjnej przez pompę próżni wstępnej (pompę rotacyjną). Ścianki pompy dyfuzyjnej są chłodzone w celu skroplenia par oleju. Pompy tego typu wymagają do rozpoczęcia pracy obniżonego ciśnienia rzędu 10-1 Tr. Ciśnienie końcowe, jakie za ich pomocą można uzyskać, zależy od rodzaju pompy, pompy dyfuzyjne, rtęciowe dają ciśnienie rzędu 10-4 Tr, a olejowe 10-8 Tr. Pompy dyfuzyjne, w których czynnikiem jest olej, można podzielić na pompy frakcjonujące, półfrakcjonujące i niefrakcjonujące. Frakcjonowanie polega na rozdzielaniu oleju na różne frakcje, różniące się temperaturą wrzenia. Sprzyja to uzyskiwaniu wyższych próżni.

DC 705 używany jest w pompach o dużych prędkościach pompowania dyfuzji w szerokiej gamie zastosowań badawczych i produkcyjnych, Wysoka odporność na utlenianie i hydroliza w temperaturze roboczej sprawia, że jest to płyn idealny do zastosowań wymagających dużej próżni( w zakresie 10 -9 do 10-10 Tr). Prężność pary mieszaniny jest bardzo niska w temperaturze pokojowej, i ulega gwałtownym zmianom wraz ze zmianami temperatury.

DC 705 fluid oferuje o 50% -300% wyższe ciśnienie niż wieloskładnikowe płyny organiczne, zapewniając większą przepustowość gazu.

Dow Corning 705 to płyn do szybkiego uzyskiwania wysokiej próżni, pompowania dużych ilości gazów i par w procesach przemysłowych stosowany jest, głównie w lotnictwie, elektronice, metalurgii, elektrowniach atomowych.

Praktycznie oznacza to udział w wytwarzaniu kineskopów, żarówek, kondensatorów i prostownikach próżniowych metalizowanych w przemyśle elektrycznym i elektronicznym. W przemyśle optycznym DC 705 wykorzystywany jest przy produkcji szkieł antyrefleksyjnych, przy produkcji luster i filtrów optycznych. Przemysł hutniczy stosuje produkt w piecach wysokiej próżni, oraz w procesach topnienia, odgazowywania i spiekania metali. Inne zastosowania to obróbka metali i paliw, akceleratory, spektrometry.

Ponadto w przemyśle metalurgicznym przy operacjach wymagających wiązki elektronów wytwarzanych w wysokiej próżni oraz w procesach topnienia, odgazowywania i spiekania metali.

Dzięki zastosowaniu jednoskładnikowego silikonowego oleju maksymalna wydajność jest osiągana w zdecydowanie krótszym czasie niż podczas zastosowania wieloskładnikowych olei naturalnych.

Najważniejsze właściwości produktu DC, 705 które stawiają go na najwyższej półce wśród środków do pomp dyfuzyjnych to; chemiczne obojętność i wysoka stabilność termiczna, wysoka odporność na utlenianie, wysoka odporność na promieniowanie, wysoka odporność na wilgoć, opór pary wodnej ora fakt, ze nadaje się do wszystkich rodzajów pom dyfuzyjnych olejowych. Odporność na utlenianie to cecha charakterystyczna dla silikonowych płynów do pomp dyfuzyjnych.

Płyny silikonowe nie są utleniane przez powietrze Przy wysokich temperaturach nie podlegają hydrolizie pary wodnej. Ich odporność chemiczna daje im sprawia, że nie podlegają zmianom fizyko-chemicznym, co sprawia, że nie ulegają szybkiemu zużyciu, co pozwala na ich długotrwałą eksploatację.. Ponadto, płyn silikonowy DC 705 jest obojętny i nie reaguje z częściami metalowymi, uszczelkami elastomerowymi i gazami, takimi jak wodór i węgiel.

Podstawowe dane produktu Dow Corning 705

Norma Treść Jednostka wynik
  Kolor bezbarwny do jasnożółtego
Skład: Penta Fenyl trimetylo trisiloksan
  Untrapped tor 10-9 10-10
  Uwięziony   Do10-11
  Ekstrapolowane prężność pary torów 25 C   3x10 -10
  Ciężar właściwy w temperaturze 25 ° C   1,09
  Lepkość w temperaturze 25 ° C cSt 175
  Temperatura zapłonu, otwarty tygiel oC 243
  Temperatura wrzenia, przy 0,5 mm Hg, oC 245
  Temperatura krzepnięcia (° C)   <-12
  Temperatura kotła oC 250-270
  Napięcie powierzchniowe, dyn / cm 36,5
  Ciepło parowania, kcal / g mol 28,2/250 oC
  Masa cząsteczkowa   546
  Równanie ciśnienia pary log 10 P = - B / T   12,31
(P = ciśnienie pary, tor; T = temp. bezwzględna, ° K B=6490

Opakowania: 500 ml., 3,9 kg

Normy i atesty: Dow Corning 705: jest termicznie stabilny w niskich i wysokich temperaturach, odporny na utlenianie w wysokich temperaturach, chemicznie obojętny, wykazuje bardzo duża odporność na promieniowanie.

Atesty Europejskie WEEE / RoHS ( unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 stycznia 2003 roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku.)- spełnia warunki.

Trwałość i przechowywanie: trwałości wynosi minimum 5 lat, gdy materiał jest przechowywany w oryginalnym opakowaniu i przechowywane w temperaturze niższej niż 21 °C, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Tagi DC 705: mieszanina materiałów silikonowych, mieszanina phenylmethyl-cyclosiloxane dimetyl, olej do pompy dyfuzyjnej, płyn dyfuzyjny, olej dyfuzyjny, Vacuum Oil dyfuzja Silcone, płyn dyfuzyjny do mikroskopów elektronowych, płyn dyfuzyjny do spektrometru, olej silikonowy pompy dyfuzyjnej, DOW CORNING 705: dla wytwarzania ultra-wysokiej i ultra czystej próżni

Produkty o podobnym składzie lub zastosowaniu: SingShine, SILIKON 705, Wacker AN 175,MT-705, SPI705, OD-XT 705, MT-705.

Od dnia 1 stycznia 2012 produkt niedostępny w powszechnym obrocie na terenie Unii Europejskiej.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!