Płyn do pomp dyfuzyjnych Dow Corning 702

Dow Corning® 702 Diffusion Pump Fluid

Dow Corning 702 jest mieszanką silikonową (fenvlometvlo dimetylu płynu cyclosiloxane) płynu do wysokiej próżni stosowany do pomp dyfuzyjnych.

Zaprojektowany do szybkiego pompowania dużych ilości gazu w dół od 10-5 do 10-7 stosowany również w pompach pary wyrzucających, które osiągają podciśnienie od 10-4 do 10-5 mm Hg.

Pompa dyfuzyjna to pompa próżniowa działająca w oparciu o zjawisko dyfuzji oleju (lub rtęci) podgrzane pary oleju są kierowane ku dołowi pompy przez zespół dysz. Cząsteczki par poruszają się z prędkością naddźwiękową i wnikając do strumienia par ulegają zderzeniom z cząstkami oleju. W wyniku zderzeń cząstki gazu uzyskują, średnio rzecz biorąc, pęd skierowany ku dołowi i są wstrzeliwane w obszar o powiększonym ciśnieniu. Nowoczesne pompy mają kilka stopni pompujących. Każdy stopień wpompowuje gaz do obszaru o większym ciśnieniu. Ostatecznie cząstki gazu są usuwane z ostatniego stopnia pompy dyfuzyjnej przez pompę próżni wstępnej (pompę rotacyjną). Ścianki pompy dyfuzyjnej są chłodzone w celu skroplenia par oleju. Pompy tego typu wymagają do rozpoczęcia pracy obniżonego ciśnienia rzędu 10-1 Tr. Ciśnienie końcowe, jakie za ich pomocą można uzyskać, zależy od rodzaju pompy. Pompy dyfuzyjne, rtęciowe dają ciśnienie rzędu 10-4 Tr, a olejowe 10-8 Tr. Pompy dyfuzyjne, w których czynnikiem jest olej, można podzielić na pompy frakcjonujące, półfrakcjonujące i niefrakcjonujące. Frakcjonowanie polega na rozdzielaniu oleju na różne frakcje, różniące się temperaturą wrzenia. Sprzyja to uzyskiwaniu wyższych próżni.

DC 702 używany jest w pompach o średnich prędkościach pompowania dyfuzji w szerokiej gamie zastosowań badawczych i produkcyjnych, Wysoka odporność na utlenianie i hydroliza w temperaturze roboczej sprawia, że jest to płyn idealny do zastosowań wymagających dużej próżni (w zakresie 10 -5 do 10-7 Tr). Prężność pary mieszaniny jest bardzo niska w temperaturze pokojowej, i ulega gwałtownym zmianom wraz ze zmianami temperatury.

DC 702 fluid oferuje o 20% -300% wyższe ciśnienie niż wieloskładnikowe płyny organiczne, zapewniając większą przepustowość gazu,

Dow Corning 702 to płyn do szybkiego uzyskiwania wysokiej próżni, pompowania dużych ilości gazów i par w procesach przemysłowych, głównie w lotnictwie, elektronice, metalurgii, elektrowniach atomowych.

Praktycznie oznacza to udział w wytwarzaniu kineskopów, żarówek, kondensatorów i prostownikach próżniowych metalizowanych w przemyśle elektrycznym i elektronicznym. W przemyśle optycznym DC 702 wykorzystywany jest przy produkcji szkieł antyrefleksyjnych, przy produkcji luster i filtrów optycznych. Przemysł hutniczy stosuje produkt w piecach wysokiej próżni, oraz w procesach topnienia, odgazowywania i spiekania metali. Płyn Dow Corning 702 szeroko stosowany jest w przemyśle tworzyw sztucznych przy ulepszaniu powierzchni, nakładaniu powłok ochronnych i lustrzanych. Inne zastosowania to obróbka metali i paliw, akceleratory, spoktometry.

Ponadto w przemyśle metalurgicznym przy operacjach wymagających wiązki elektronów wytwarzanych w wysokiej próżni oraz w procesach topnienia, odgazowywania i spiekania metali.

Dzięki zastosowaniu jednoskładnikowego silikonowego oleju maksymalna wydajność jest osiągana w zdecydowanie krótszym czasie niż podczas zastosowania wieloskładnikowych olei naturalnych.

Najważniejsze właściwości produktu DC 702, które stawiają go na najwyższej półce wśród środków do pomp dyfuzyjnych to; chemiczne obojętność i wysoka stabilność termiczna, wysoka odporność na utlenianie, wysoka odporność na promieniowanie, wysoka odporność na wilgoć, opór pary wodnej ora fakt, ze nadaje się do wszystkich rodzajów pomp dyfuzyjnych olejowych. Odporność na utlenianie to cecha charakterystyczna dla silikonowych płynów do pomp dyfuzyjnych.

Płyny silikonowe nie są utleniane przez powietrze Przy wysokich temperaturach nie podlegają hydrolizie pary wodnej. Ich odporność chemiczna daje im sprawia, że nie podlegają zmianom fizyko-chemicznym, co sprawia, że nie ulegają szybkiemu zużyciu, co pozwala na ich długotrwałą eksploatację.. Ponadto, płyn silikonowy DC 702 jest obojętny i nie reaguje z częściami metalowymi, uszczelkami elastomerowymi i gazami, takimi jak wodór i węgiel.

Podstawowe dane produktu Dow Corning 702

Norma Treść Jednostka wynik
  Kolor bezbarwny do jasnożółtego
Skład: Mieszanina fenvlometvlo -cyclosiloxane dimetyl, struktura molekularna mieszaniny fenylo-metylo-cyklo-siloksanu
  Untrapped tor 42283
  Uwięziony   -
  Ekstrapolowane prężność pary torów 25 C   1x10 -6
  Ciężar właściwy w temperaturze 25 ° C   1,07
  Lepkość w temperaturze 25 ° C cSt 45
  Temperatura zapłonu, otwarty tygiel oC 193
  Temperatura wrzenia, przy 0, 5 mm Hg, oC 180
  Temperatura krzepnięcia (° C)   <-20
  Temperatura kotła oC 190
  Napięcie powierzchniowe, dyn / cm 30
  Ciepło parowania, kcal / g mol 21,7/190 C
  Współczynnik załamania światła n20/D 1,52
  Masa cząsteczkowa   -
  Równanie ciśnienia pary log 10 P = - B / T   10,3
(P = ciśnienie pary, tor; T = temp. bezwzględna, ° K B=4820

Opakowania: 500 ml. 3,9 kg

Normy i atesty: Dow Corning 702: jest termicznie stabilny w niskich i wysokich temperaturach, odporny na utlenianie w wysokich temperaturach, chemicznie obojętny, odporny na promieniowanie.

Atesty Europejskie WEEE / RoHS (unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 stycznia 2003 roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku.) - spełnia warunki.

Trwałość i przechowywanie: trwałości wynosi minimum 5 lat, gdy materiał jest przechowywany w oryginalnym opakowaniu i przechowywane w temperaturze niższej niż 21 ° C, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Ograniczenia: bezpośredni kontakt z oczami powoduje przejściowe zaczerwienienie i dyskomfort.

Tagi DC 702: mieszanina materiałów silikonowych, mieszanina phenylmethyl-cyclosiloxane dimetyl, olej do pompy dyfuzyjnej, płyn dyfuzyjny, olej dyfuzyjny, Vacuum Oil dyfuzja Silcone, płyn dyfuzyjny do mikroskopów elektronowych, płyn dyfuzyjny do spektrometru, olej silikonowy pompy dyfuzyjnej.

Produkty o podobnej charakterystyce lub zastosowaniu: TETRASIL 702, MT-702, RUI702, ArChine Diffutech 702, SingShine, Silikon 702, CMP 702, Silicone 702.

Od dnia 1 stycznia 2012 produkt niedostępny w powszechnym obrocie na terenie Unii Europejskiej.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!