Płyn do pompy dyfuzyjnej Dow Corning 704

Dow Corning® 704 Diffusion Pump Fluid

Dow Corning 704 jest płynem silikonowym (etrametylo tetrafenyloetanu trisiloksan) jednoskładnikowy do wysokiej próżni stosowanym do pom dyfuzyjnych.

Pompa dyfuzyjna to pompa próżniowa działająca w oparciu o zjawisko dyfuzji. Oleju (lub rtęci) Podgrzane pary oleju są kierowane ku dołowi pompy przez zespół dysz.. Cząsteczki par poruszają się z prędkością naddźwiękową.  I wnikając do strumienia par ulegają zderzeniom z cząstkami oleju. W wyniku zderzeń cząstki gazu uzyskują, średnio rzecz biorąc, pęd skierowany ku dołowi i są wstrzeliwane w obszar o powiększonym ciśnieniu. Nowoczesne pompy mają kilka stopni pompujących. Każdy stopień wpompowuje gaz do obszaru o większym ciśnieniu. Ostatecznie cząstki gazu są usuwane z ostatniego stopnia pompy dyfuzyjnej przez pompę próżni wstępnej (pompę rotacyjną). Ścianki pompy dyfuzyjnej są chłodzone w celu skroplenia par oleju. Pompy tego typu wymagają do rozpoczęcia pracy obniżonego ciśnienia rzędu 10-1 Tr. Ciśnienie końcowe, jakie za ich pomocą można uzyskać, zależy od rodzaju pompy. Pompy dyfuzyjne rtęciowe dają ciśnienie rzędu 10-4 Tr, a olejowe 10-8 Tr. Pompy dyfuzyjne, w których czynnikiem jest olej, można podzielić na pompy frakcjonujące, półfrakcjonujące i niefrakcjonujące. Frakcjonowanie polega na rozdzielaniu oleju na różne frakcje, różniące się temperaturą wrzenia. Sprzyja to uzyskiwaniu wyższych próżni

DC 704 używany jest w pompach o średnich i dużych prędkości pompowania dyfuzji w szerokiej gamie zastosowań badawczych i produkcyjnych, Wysoka odporność na utlenianie i hydroliza w temperaturze roboczej sprawia, że jest to płyn idealny do zastosowań wymagających dużej próżni( w zakresie 10 -7 Tr). Zastosowania obejmuje, dyfuzyjne pompy i instrumenty (mikroskopów elektronowych, spektrometry masowe TOF, etc.).

Dow Corning 704 płyn dyfuzyjny do pom jest używany do produkcji wysokiej próżni dla przemysłu lotniczego i elektronicznego, dla potrzeb przemysłu metalurgicznego i w ośrodkach badawczych, wielu gałęzi naukowych i przemysłowych.

Praktycznie oznacza to udział w wytwarzaniu przestrzeni w komorach symulacyjnych w przemyśle lotniczym i astronautyce, przy produkcji kineskopów, lamp dużej mocy przy rozpylaniu katodowym, osadzaniu cienkich warstw elektronicznych na płytkach oraz przy produkcji układów scalonych, jeżeli chodzi o przemysł elektroniczny. Ponadto w przemyśle metalurgicznym przy operacjach wymagających wiązki elektronów wytwarzanych w wysokiej próżni oraz w procesach topnienia, odgazowywania i spiekania metali.

Dzięki zastosowaniu jednoskładnikowego silikonowego oleju maksymalna wydajność jest osiągana w zdecydowanie krótszym czasie niż podczas zastosowania wieloskładnikowych olei naturalnych. Ponadto pompy dyfuzyjne pracujące na olejach silikonowych mają sprawność większą o średnio 20-30% od tych, które funkcjonują na bazie olei naturalnych. Kolejnym atutem stosowania oleju DC 704 do pomp dyfuzyjnych jest jego bardzo niska skłonność do wybuchania. Posiada on doskonałą trwałość cieplną, dobrą odporność na utlenianie i promieniowania. Jego ciśnienie pary nasyconej jest bardzo niskie w temperaturze pokojowej, i gwałtownie zmienia się z w próżni można, gdzie może osiągnąć 10-9mmHg, więc jest to ciecz jest najbardziej odpowiedni do stosowania w wysokiej próżni. Zagrożenie pożarem lub wybuchem jest zminimalizowana przy użyciu płynów na bazie silikonu. Płyny na bazie silikonu, ponieważ są obojętne, nie reagują z częściami metalowymi, elastomerami lub gazami, takimi jak wodór i tlenek węgla, które powszechnie znajdują się w systemach wysokiej próżni
Najważniejsze właściwości produktu DC, 704 które stawiają go na najwyższej półce wśród środków do pomp dyfuzyjnych to; chemiczne obojętność i wysoka stabilność termiczna, wysoka odporność na utlenianie, wysoka odporność na promieniowanie, wysoka odporność na wilgoć, opór pary wodnej popiera fakt, ze nadaje się do wszystkich rodzajów pom dyfuzyjnych olejowych. Odporność na utlenianie to cecha charakterystyczna dla silikonowych płynów do pomp dyfuzyjnych,

Płyny silikonowe nie są utleniane przez powietrze Przy wysokich temperaturach nie podlegają hydrolizie pary wodnej. Ich odporność chemiczna daje im sprawia, ze nie podlegają zmianom fizyko-chemicznym, co sprawia, że nie ulegają szybkiemu zużyciu, co pozwala na ich długotrwałą eksploatację.. Ponadto, płyn silikonowy DC 704 jest obojętny i nie reaguje z częściami metalowymi, uszczelkami elastomerowymi i gazami, takimi jak wodór i węgiel.

Podstawowe dane produktu Dow Corning 704

Norma Treść Jednostka wynik
  Kolor bezbarwny do jasnożółtego
Skład: tetrametylo tetrafenyloetanu trisiloksan
  Untrapped tor 10-7 10-8
  Uwięziony   Do10-11
  Ekstrapolowane prężność pary torów 25 C   2x10 -8
  Ciężar właściwy w temperaturze 25 ° C   1,07
  Lepkość w temperaturze 25 ° C cSt 39
  Temperatura zapłonu, otwarty tygiel oC 221
  Temperatura wrzenia, przy 0,5 mm Hg, oC 215
  Temperatura krzepnięcia (° C)   <-20
  Temperatura kotła oC 220
  Napięcie powierzchniowe, dyn / cm 37,3
  Ciepło parowania, kcal / g mol 25,5/200 oC
  Masa cząsteczkowa   484
  Równanie ciśnienia pary log 10 P = - B / T   11,025
(P = ciśnienie pary, tor; T = temp. bezwzględna, ° K B=5570

Opakowania: Pojemność: 500 ml., 5 kg, 20 kg., 195 litrów.

Ograniczenia: UWAGA: Nie stosować płynu DC 704 w pompach mechanicznych.

Okres trwałości wynosi minimum 5 lat, gdy materiał jest przechowywany w oryginalnym opakowaniu i przechowywane w temperaturze niższej niż 21 ° C, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Tagi: olej do pompy dyfuzyjnej, płyn dyfuzyjny, olej dyfuzyjny, fluid, etrametylo tetrafenyloetanu trisiloksan, Vacuum Oil dyfuzja Silcone, płyn dyfuzyjny do mikroskopów elektronowych, płyn dyfuzyjny do spektrometru, olej silikonowy pompy dyfuzyjnej,

Produkty o podobnym składzie lub zastosowaniu: APV-sil, KJLC 704, BISIL 704, 274# vacuum diffusion pump oil Equal SingShine, ArChine Diffutech 704, Silikon 704, CMP 704. TETRASIL 747, SILIKON DV704, MT-704, IVP 704, SPI-704, 

Od dnia 1 stycznia 2012 produkt niedostępny w powszechnym obrocie na terenie Unii Europejskiej.

Our website is protected by DMC Firewall!