Silan Dow Corning Z-6224

DOW CORNING® Z-6224 SILANE

Jest chemicznie równoważne XIAMETER® OFS-6224 SILANE

Dow Corning Z-6224 Silan* zawiera winylobenzylo i aminowe grupy organiczne i nieorganiczne reaktywne methoxysilyl. Produkt jest dostarczany w metanolu. To jest neutralizowany (niska zawartośc chlorku) wersja Dow Corning Z-6032 silan.

Produkt zawiera zarówno organiczne jak i nieorganiczne, grupy reaktywne. Grupy organiczne mogą reagować z wiązaniami polimerów organicznych; grupy methoxysilyl mogą reagować z, i wiązać się ze szkłem lub innymi nieorganicznymi powierzchniami. Jako środek sprzęgający, jest on stosowany w leczeniu tkanego włókna szklanego z roztworu wodnego przy pH od 3,5 do 4,0.

Silan może reagować z żywicami organicznymi i elastomerami i tkaninami szklanymi. Jako środek sprzęgający może być stosowany do polimerów lub jako środek wzmacniający na podłożach nieorganicznych.

Główne zastosowanie: DC Z-6224 to produkcja tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym, które są wykorzystywane w produkcji płytek drukowanych, jako środek sieciujący o niskiej zawartości chloru kompatybilny z większością żywic.

Produkt dostarczony jest w metanolu. Jak Środek sprzęgający jest stosowany w produkcji laminatów z roztworu wodnego przy pH Od 3,5 do 4,0. Wodne roztwory wytwarza się przez doprowadzenie pH wody 4.0 4.5 z kwasem octowym a następnie dodanie silanu podczas mieszania. Zaleca się mieszać mieszaninę w ciągu 15 minut, aby zapewnić pełną, jednorodną hydrolizę.

Rozpuszczalność i stabilność, jako specyficzne rozwiązanie powinno być weryfikowane przed użyciem przemysłową. Po zastosowaniu silanu laminat powinien być krótko suszy w 110-120 ° C, aby nastąpił efekt kondensacji grupy silanolowe na powierzchni oraz w celu usunięcia śladów metanolu. Optymalne zastosowanie i suszenie warunki, takie jak czas i temperatura powinna być określa się dla każdego zastosowania indywidualnie. Produkt reaktywny ekologiczna

Podstawowe dane produktu Dow Corning Z-6224

Norma Treść Jedn. Wynik
CTM 0176 kolor Zielonkawo-żółty
Skład: Winylobenzylo silanu z aminowymi grupami funkcyjnymi (H2C = CH-C6H4-CH2-NHC2H4NHC3H6-Si (OCH3) 3). 40% metanolowy roztwór częściowo zhydrolizowanego silanu.( winylobenzylo aminy funkcjonalny silan)
       
CTM 004 0004 Lepkość w temperaturze 25 ° C cSt 1,0-3,0
ASTMD445
CTM0090 Temperatura zapłonu, tagiel zamknięty oC 13
CTM 0856 Chlorek (w IPA rozpuszczalnika) maksymalna % 0,57
  Active Content (zawartość czynnika aktywnego % 66
  Zawartość ciał stałych % 33
  Rozpuszczalnik Metanol
Silany organofunkcyjne
  Składnik ciał stałych (w metanolu) % 33
Wygląd Szaro-zielony zmiana do czerwonawo-brązowej cieczy po pewnym czasie
  Ciężar właściwy w temperaturze 25 ° C (77 ° F) 0.88   0,88
  Współczynnik załamania światła w temperaturze 25 ° C   1,388
ASTM 0917 Temperatura zapłonu, tygiel zamknięty puchar ° C 13
  Chlorek zawartość % 0,57
  Active Content (zawartość czynnika aktywnego) % 40
Rozpuszczalność Niskie stężenia rozpuszczalne w zakwaszono (pH 3,5-4,0) wody; rozpuszczalne w metanolu i metoksyl propanolu

CTM: Firmowa Metoda Testów, kopie CTM dostępne na życzenie.

ASTM: American Society for Testing and Materials

Opakowania: 20 kg, beczki 200 kg.

Ograniczenia: produkt ten nie jest sprawdzony ani nie jest przeznaczony do stosowania w zastosowaniu medycznym lub farmaceutycznym. Ograniczenia wysyłki DOT Klasyfikacja: Produkt łatwopalny -ciecz.

Trwałość i magazynowanie: produkt powinien być przechowywany w poniżej 40 ° C w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w okresie 510 dni od daty produkcji.

Tagi: silan, środek sprzęgający, 00016168, oprawa właściwości fizycznych wytrzymałościowe kompozytów, środek do poprawy właściwości laminatów do obwodów drukowanych.

*Silany – grupa związków chemicznych, których wspólną cechą jest występowanie centralnego atomu krzemu, do którego są przyłączone cztery dowolne podstawniki poprzez wiązania. Własności silanów zależą bezpośrednio od podstawników. W porównaniu do analogicznych związków węgla, silany są zwykle bardziej reaktywne, ze względu na silniejszą polaryzację wiązań krzem-niemetal niż węgiel-niemetal.

 

Our website is protected by DMC Firewall!