Molykote D-96-NTP

MOLYKOTE ® D-96-NTP

Dawna nazwa produktu Molykote D-96

Wodna przeźroczysta powłoka o niskim współczynniku tarcia niezależnie od temperatury na bazie teflonu-politetrafluoroetylenu, ( PTFE) wraz z poliuretanowym środkiem wiążącym utwardzana w temperaturze pokojowej opracowana dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego w celu likwidacji zjawiska piszczenia elementów samochodowych. Zjawiska piszczenia elementów samochodowych są związane z nagłym ruchem jego elementów, nagromadzeniem się kurzu na smarowanych powierzchniach, wypłukaniem się smaru pod wpływem czasu, zniszczeniem smaru pod wpływem środowisk agresywnych chemicznie lub pod wpływem wyrzucania smaru przez siłę odśrodkową, na którą są narażone elementy karoserii i wyposażenia. Takie niekorzystne zjawiska muszą zostać usunięte z elementów metalowych, plastikowych, skórzanych w sytuacji niemożność stosowania smarów płynnych lub mokrych. Warunki, jakie musi pokonać Molykote D-96 NTP to: odporność na mróz i wysokie temperatury, odporność na działanie środowisk agresywnych chemicznie, Sprawność w środowisku wilgotnym, wodnym i zapylonym. Inne właściwości, jakie są wymagane dla suchego środka smarnego, jaki producenci pokrywają elementy samochodowe to: kompatybilność z większością tworzyw sztucznych, lakierów samochodowych, wysoka przyczepność nakładanego środka a przede wszystkim eliminacja zarysowania wyniku tarcia elementów z tworzyw sztucznych i wyrobów skórzanych

Takie elementy samochody jak panele drzwiowe, listwy ozdobne, konsola do wyświetlaczy, łokietniki, deski rozdzielcze, schowki, i elementy skórzane są pokrywane przez producentów samochodów środkami typu sucha powłoka Molykote D-96 NTP. Płynna powłoka teflonowa stanowi dziś jeden z podstawowych środków zabezpieczających plastiki, skóry w samochodach przed efektem „skrzypienia” i tzw. piszczenie plastiku, eliminuje niepożądane szumy wywołane przez elementy samochodowe.

Sposób nakładania powłoki smarnej;

Dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie przeznaczoną do malowania produktem teflonowym.

Wymieszać powłokę po otwarciu pojemnika. Nakładać przez dokładne rozpylanie, zanurzanie, nasączanie lub malowanie. Zalecana grubość powłoki: od 5 do 20 μm.

Po czasie 3 minut w temperaturze pokojowej (23 ° C), powłoka Molykote D-96-NTP zaczyna wysychać. Czas suszenia może być przyspieszony za pomocą gorącego powietrza w temperaturze 60/80 ° C.Po upływie 2 godzin powłoka jest w pełni utwardzona i może być eksploatowana..

Molykote D-96-NTP może być stosowana do cienkiego tworzenia filmu poślizgowego przez oprysk typu spray. Rozcieńczenia powłoki (regulację lepkości) można dokonać za pomocą wody destylowanej

Lub wody z kranu. Woda lub mieszanina DPM (nr CAS 34590-94-8) w wodzie

(do 20%) może być stosowana do czyszczenia osprzętu samochodowego lub innego.

Podstawowe dane Molykote D-96-NTP

Norma Treść Jednostka Wartość
Kolor transparentny
Skład: smary stałe (Politetrafluoroetylen- PTFE, nazwa handlowa: teflon), spoiwo organiczne poliuretan, stabilizatory, roztwór wodny
Czas schnięcia w temperaturze 20 º C minut  15
Warunki utwardzania (czas / temperatura) min/ ° C 120/23
Zakres temperatur pracy ° C - 40 do 150
Okres przechowywania miesiące 12
Zalecana grubość powłoki μm. 5 do 20
DIN EN ISO Lepkość w temperaturze 23 ° C (lej 4) s 41
2431
DIN 53217/2 Gęstość w temperaturze 20 ° C g / ml 1,33
CMT 02242 I Nieulotna zawartość % 51
DIN 53213 Temperatura zapłonu Closed Cup ° C > 100
CTM 0007 pH przy 20 º C 8
DIN 53 375-B Współczynnik tarcia statycznego μ 0,2
DIN 53 375-B Współczynnik tarcia μ 0,14
Współczynnik tarcia ( śruba cynkowa powleczona / Molykote D-96-NTP) 0,122
VDA 230-206 Współczynnik tarcia / tarcie ślizgowe (prędkość 2 mm / s, 0,15 / 0,1
temperatura 23 ° C, wilgotność względna 40%, obciążenie 20 N)
dla pary materiały - farby samochód / folii PCV o grubości 1 mm
VDA 230-206 Współczynnik tarcia / tarcie ślizgowe (prędkość 2 mm / s, 0,24 / 0,13
temperatura 23 ° C, wilgotność względna 40%, obciążenie 20 N)
dla pary materiały - farby samochód / folii TPO 1 mm
VDA 230-206 Współczynnik tarcia / tarcie ślizgowe (prędkość 2 mm / s, 0,28 / 0,2
temperatura 23 ° C, wilgotność względna 40%, obciążenie 20 N) dla pary materiałów - Folia PCV 1 mm film / PCV 1mm
VDA 230-206 Współczynnik tarcia / tarcie ślizgowe (prędkość 2 mm / s, 0,3 / 0,14
temperatura 23 ° C, wilgotność względna 40%, obciążenie 20 N)
dla pary materiałów - PC-ABS / PVC 1 mm film
VDA 230-206 Współczynnik tarcia / tarcie ślizgowe (prędkość 2 mm / s, 0,36 / 0,25
temperatura 23 ° C, wilgotność względna 40%, obciążenie 20 N)
dla pary materiałów - lakier samochodowy / skóra
VDA 230-206 Współczynnik tarcia / tarcie ślizgowe (prędkość 2 mm / s, 0,24 / 0,17
temperatura 23 ° C, wilgotność względna 40%, obciążenie 20 N)
dla pary materiałów - skóra / skóra
VDA 230-206 Współczynnik tarcia / tarcie ślizgowe (prędkość 2 mm / s, 0,18 / 0,13
temperatura 23 ° C, wilgotność względna 40%, obciążenie 20 N)
dla pary materiałów - PC-ABS / skóra
VDA 230-206 Współczynnik tarcia / tarcie ślizgowe (prędkość 10 mm / s, 0,4 / 0,13
Obciążenie H2, temperatura 23 ° C, wilgotność względna 40%) przez posuwisto-zwrotny ruch napędowy dla pary
Materiały - sfera POM / PVC 1 mm film
VDA 230-206 Współczynnik tarcia / tarcie ślizgowe (prędkość 10 mm / s, 0,29 / 0,08
Obciążenie H2, temperatura 23 ° C, wilgotność względna 40%) przez posuwisto-zwrotny ruch napędowy dla pary
Materiały - sfera POM / TPO 1 mm film
VDA 230-206 Właściwości test wytrzymałości Lepiki (100 000 hałas nieaktywny
cykle z szybkością 2 mm / s, temperatura 23 ° C, w odniesieniu
wilgotność 40%, obciążenie 20 N, parę materiałów folii PVC 1 mm / PC-ABS
VDA 230-206 Lakier samochodowy / PVC 2,5 mm film, motoryzacja hałas nieaktywny
farby / TPO 1 mm folii, folii PVC 1 mm / folia PVC, PC-1 mm
ABS / PVC folia 1 mm, motoryzacyjnej farba / skóra, skóra / skóra,
PC-ABS / skóra
wydajność Przy nałożeniu powłoki o grubości 12 mikronów 1 kg produktu wystarczy na 20 m2

ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów.

VDA: Verband der Automobilindustrie

DIN: Deutsche Industrie Norm

Normy i atesty: produkt wolny od NMP, kompatybilny z tworzywami sztucznymi

Okres przydatności: przy przechowywaniu w temperaturze nie wyższej niż 23 °C, w oryginalnym opakowaniu Molykote D-96-NTP ma trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania: opakowania produktu:5 kg i 25 kg.

Ograniczenia: Ten produkt nie został przetestowany pod kątem przydatności do stosowania w medycynie lub farmaceutce

Tagi: metal/metal, metal/plastik, plastik/plastik, plastik/skóra, skóra/skóra, przeźroczysta powłoka PTFE, powłoka na prowadnice ślizgowe, smar do gwintów, smar do uszczelki, powłoka PTFE ze spoiwem poliuretanowym utwardzalna w normalnej temperaturze, powłoka tłumiąca hałas, powłoka przeciwtarciowa, suchy smar, smar przeciw piszczeniom plastiku, trzeszcząca deska rozdzielcza, Wyszukiwania podobne do piszczenie plastiku, sposób na skrzypiące plastiki w samochodzie, wyciszenie plastików w samochodzie.

Produkty o podobnym zastosowaniu lub składzie: Kent 91 IN 1, PTFE Spray Ballistol Teflon,  MAKRAFIN PTFE, Molykote PTFE

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd