Molykote L-1510

Molykote® L-1510 Process GasOil

Chemicznie obojętny syntetyczny polialfaolefina (PAO) olej o klasie lepkości ISO VG 100 przeznaczony do stosowania w sprężarkach. Powszechnie używany jest w zastosowaniach, w których olej jest podawany w trudnych warunkach chemicznych, takimi związkami jak HCI, chlorek metylu. Olej PAO polepsza stabilność na ścinanie i zmniejsza grubość smaru przez sprężony gaz. Produkt Dow Corning Molykote L-1510 został specjalnie zaprojektowany do stosowania w strumieniach gazu procesowego w procesach chemicznych, zawierających <2% tlenu, w postaci agresywnych gazów korozyjnych, takich pojedyncze HCl, HBr lub chlorek metylu. Olej L-151 nie udziela osadu lub żelu w obecności strumienia wielu gazów korozyjnych, które niszczą zazwyczaj oleje sprężarkowe. Specjalne inhibitor korozji hamuje korozję w środowisku kwaśnym. Używany najczęściej do smarowania sprężarek rotacyjnych i śrubowych, i pomp wtryskowych i elementów pracujących w próżni. Olej Molykote L-1510 nie tworzy osadu z pozostałości z oleju przepracowanego ani żelu pomimo obecności wielu agresywnych gazów, które mogłyby zepsuć konwencjonalne oleje do sprężarek rotacyjnych, śrubowych, łopatkowych, kompresorów, pomp próżniowych i obiegowych. Specyficzny opracowany dla potrzeb tak specyficznych warunków pracy inhibitor korozji hamuje korozję w środowisku kwaśnym. Największe zalety produktu to wysoka wydajność pracy w warunkach dużej wilgotności, odporność na wiele związków chemicznych i wysokie temperatury i doskonała ochrona przed korozją oraz pienieniem się produktu, kompatybilność z innymi olejami syntetycznymi doskonała ochrona i smarowanie urządzeń wirujących, pomp tłokowych, pomp śrubowych, sprężarek, tłokowych, odśrodkowych oraz pomp próżniowych i dmuchaw. Ponadto olej Molykote L-1510 doskonale chroni elementy ruchome sprężarki przed szkodliwym wpływem takich par gazu jak chlorek metylu i kwas solny. Stosowanie oleju Molykote L-1510 gwarantuje mniejsze zużycie energii, mniejsze zużycie środków smarnych, pracę w szerszym zakresie temperatur, dłuższe okresy eksploatacji oleju, wydłużony bezawaryjny czas pracy a co za tym idzie niższe koszty utrzymanie eksploatowanego sprzęty w sprawności technicznej.

Podstawowe dane produktu Molykote L-1510

Norma Treść Jednostka wynik
CTM 0176 Kolor bursztynowy
 Skład: Olej bazowy-polialfaolefiny, dodatki- inhibitory korozji
Temperatura pracy ° C -30 do + 231
ASTM D2270 Indeks Lepkość oleju bazowego mm ² / s 138
DIN 51 562 Lepkość oleju bazowego w temp. 40 ° C mm ² / s 100
DIN 51 562 Lepkość oleju bazowego w temp. 100 ° C mm ² / s 14
ISO 6247 Skłonność do pienienia  ml <25
ASTM D-2422 Klasa lepkości na ISO w 25° C VG 100
DIN ISO 3016 Temperatura krzepnięcia ° C -30
ASTM D 2896 Liczba kwasowa mg KOH na 1 g 0,2
ASTM D 1401 Oddzielanie od wody (deemulgacja) - ml/ml/ml (min) 40/40/0 (1)
DIN 51 757 Gęstość w 15 ° C g/ml 0,84
DIN ISO 2592 Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty) ° C 271
DIN ISO 2592 Temperatura zapłonu( ° C 300
ASTM D665, B Zdolność do zapobiegania korozji test zakończony pomyślnie
ASTM D665, B Stopień korozji na płytce miedzianej - 1b
Stabilność termiczna Pozytywny wynik testu
Właściwości wybuchowe brak
Właściwości utleniające brak

ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów.
ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.
DIN: Deutsche Industrie Norm

Opakowanie produktu: 18,9 l, 208 l

Trwałość i przechowywanie:  w przypadku przechowywania w   oryginalnych zamkniętych pojemnikach, produkt ten posiada okres trwałości wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

Normy i atesty: Tolerancja Food: Kategoria Kod NSF (H1 - materiały z przypadkowego kontaktu z żywnością; H2 - materiał nie do kontaktu bezpośredniego z żywnością) - NSF H-2, produkt wodoszczelny (odporny na wodę).

Ograniczenia: produkt ten nie jest sprawdzony ani nie jest przeznaczony do pracy w urządzeniach farmaceutycznych i medycznych.   Nie jest niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą UE 1999/45 /, z późniejszymi zmianami. Unikać kontaktu z oczami. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać razem z utleniaczami

Produkty o podobnej charakterystyce lub zastosowaniu: Shell Corena S2 P 100, Mobil Rarus SHC 1024, VERDICHTERÖL VDL, VECO Syntaurus P 100, Cetus DE 100, Energol RC-S 100, Chemlube 299, Anderol 3000,

Tagi: olej do sprężarki rotacyjnej, olej sprężarkowy HCI, chlorek metylu, olej do sprężarki syntetyczny, olej do sprężarki z atestem H-2, olej do sprężarki chlorku metylu, olej do sprężarki odporny chemicznie.

olej sprężarkowy syntetyczny

olej do sprężarek rotacyjnych

olej do sprężarek tłokowych

olej do sprężarek śrubowych

olej do sprężarki strumienia gazu
olej do sprężarki PAO
Our website is protected by DMC Firewall!